img-book
ISBN: 978-975-256-424-4
Kategoriler:

Bir Hayat Tarzı Olarak Şehir, Mekan, Meydan

Yazar: Hasan Taşçı

Şehir, bir terbiyenin ve zevkin etrafında teşekkül eden müşterek bir hayattır.

Medeniyetlerin kendi yaşam biçimleri ile uygarlık seviyelerini yansıtan en karmaşık ve kapsamlı yapı olan şehrin mekânlarını, sosyal, kültürel arka planlar olmadan anlayıp algılayabilmek mümkün değildir. “Mekânın doğasını” anlama çabası olarak adlandırabilecek çalışmalar sayesinde mekânla insan, mekânla toplum, mekânla mekân ve mekânla kentin ruhu arasındaki ilişkiler bütünü kavranabilmiş olunacaktır. Kaldı ki mekânla toplumun ve insanın ilişkisi, bu ikisi üzerinden mekânla mekânın ilişkisi anlamına gelmektedir. İnsanın ve toplumun mekânla ilişkisi ise mekân üzerinden kendileriyle ilişkilerini ifade etmektedir. Bu yönüyle “şehircilik sosyal bir faaliyettir.” “Bir nesne olduğu kadar, bir özne de olan kentin organik ve sembolik yapısı bir cetvel ve bir pergelle anlaşılamaz. Bir bilim olarak şehircilik ‘kentin şiiri ve metafiziğini’ anlayamaz, ayrıca anlamak da istemez.” Söz konusu metafiziği anlamak için ihtiyaç duyulan şey, teknikten daha çok mekânın felsefesi ve teknik donanımlardan daha çok amaçların belirlenerek mekâna dair yapım programının oluşturulmasıdır. Hatta varlığını uzun süre devam ettiren bir kentsel mekân, hızla değişen mimari tarzlara rağmen biçimsel olarak değişmiyorsa burada mimariden daha fazla sosyal ve kültürel yapıdan bahsetmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Böyle durumlarda mekân veya yapı güncel işlevlerinden ziyade meydana geldiği zaman sürecine göre değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.

Satın Alma Noktaları

  

 170,00

İlk 16 sayfasına bir göz at!
  • File:PDF file icon.svg
Eser Adı: Bir Hayat Tarzı Olarak Şehir, Mekan, Meydan
Yazar(lar): Hasan Taşçı
Türü: Şehir ve Mimarlık
Yayına Hazırlayan: Cevriye Kibar Bağdatlı
Kapak Tasarımı: Mustafa Sabri Saldamlı
Teknik Hazırlık: Yusuf Yağ
Baskı ve Cilt: Alemdar Ofset
ISBN: 978-975-256-424-4
Kağıt Kalitesi: 60 gram
Sayfa Sayısı: 240
Ebat: 13.8 x 21cm
Basım Tarihi: 2. Baskı, 2021

“Bir Hayat Tarzı Olarak Şehir, Mekan, Meydan”

Henüz yorum yapılmamış.