Gezi (0)
 • II. Üsküdar Sempozyumu Bildiriler-1 by: Edisyon  30,00

  Akademik çevrelerle işbirliği içinde Üsküdar’ın tarihi ve kültürel mirasını gün yüzüne çıkararak Türkiye’ye ve dünyaya tanıtma amacıyla düzenlenen II. Üsküdar Sempozyumu bildirilerinden oluşan kitabın I. cildinde ‘Tarih İçinde Üsküdar’, ‘Üsküdar’da Vakıflar ve Eğitim Kurumları’, ‘Üsküdar’da Sosyal Hayat ve Çevre’, II. cildinde ise ‘Edebiyatımızda Üsküdar’, ‘Üsküdar’da Güzel Sanatlar ve Mimari’, ‘Üsküdar’ın Meşhurları’ konularında doyurucu bilgilere ulaşacaksınız.

 • II. Üsküdar Sempozyumu Bildiriler-2 by: Edisyon  37,00

  Akademik çevrelerle işbirliği içinde Üsküdar’ın tarihi ve kültürel mirasını gün yüzüne çıkararak Türkiye’ye ve dünyaya tanıtma amacıyla düzenlenen II. Üsküdar Sempozyumu bildirilerinden oluşan kitabın I. cildinde ‘Tarih İçinde Üsküdar’, ‘Üsküdar’da Vakıflar ve Eğitim Kurumları’, ‘Üsküdar’da Sosyal Hayat ve Çevre’, II. cildinde ise ‘Edebiyatımızda Üsküdar’, ‘Üsküdar’da Güzel Sanatlar ve Mimari’, ‘Üsküdar’ın Meşhurları’ konularında doyurucu bilgilere ulaşacaksınız.

 • Üsküdar Anıları by: Besim Çeçener  35,00

  Eski Üsküdar Yaşantısından Kesitler

  Eski Üsküdarlı bir aileye mensup H. Besim Çeçener, yaşamının sadece 8 yılını başka semtlerde geçirmiş; tam 65 yıldır Üsküdar’da yaşıyor. Üsküdar’ın yetiştirdiği başarılı bir yüksek mimar olan yazar, mesleğe atıldığı ilk yıllarda Üsküdar İmar Planı’nı yapmakla görevlendirilmiş. Fakat hazırladığı taslak, “çok korumacı” olduğu gerekçesiyle uygulanmamış. O gün bugündür Çeçener, yaşamını kültür ve doğa varlıklarının korunmasına adamış. İstanbul Belediyesindeki görevinden sonra, Anıtlar Yüksek Kurulu Genel Sekreteri olarak görev yapmıştır. Eserde yer alan 128 adet, tarihî değerdeki siyah beyaz, eski Üsküdar fotoğrafı, 1964-1965 yıllarında yapılan Üsküdar İmar Planı çalışmaları sırasında, yazarın kendisi tarafından çekilmiştir.

  Üsküdar’ın 27 tane merkez mahallesi bulunuyor. Bu eserin amacı da Üsküdar Merkez Mahallelerinin tarihini anlatmak, mimarî yapısına dair bilgi vermek, sosyal ve kültürel özelliklerini aktarmak. Çeçener aynı zamanda, kendi anılarından, bilgi ve tecrübelerinden kesitler aktararak esere sürükleyici bir üslup kazandırmış. 128 fotoğrafın yanı sıra, sayfaların arasında yazarın kendi çizimi olan 2 gravür, 7 kroki, çeşitli harita ve paftalar yer alıyor.

  Kuzguncuk, Ayazma, Salacak gibi Üsküdar mahallelerine dair birikimlerin yanı sıra Üsküdar’ın ünlüleri, delileri, kabadayıları ve Kızkulesi’ne ayrılmış bölümler de kitaba dahil edilmiş. Yeşil Üsküdar, Kızkulesi ve Kültürsüzlük Üzerine adlı makalelerde, yazarın çarpık kentleşmeye dair eleştirilerini okumak mümkün.

 • Üsküdar Zaman Aynasında by: Alim Kahraman  15,00

  Türk Edebiyatında Üsküdar

  “Aslında asıl İstanbul, Üsküdar’dan başlar.”

  Geçmişten bugüne uzun bir sürece yayılmış “yaratıcı yazı” birikimi içinden Üsküdar’la ilgili olanları bir araya getiriyor bu kitap; okuyucuyu Üsküdar’ın bir zamanından bir başka zamanına doyulmaz bir keyif ile sürüklüyor.

  Üsküdar’ın Türk edebiyatındaki yeri, Divan Edebiyatından alınıp, kronolojik bir sıralama ile günümüze kadar titizlikle örneklerle gösterilmiştir.

  Şüphesiz şiir ve yazılarında Üsküdar’a ciddi bir yer ayıran Yahya Kemal’e kitapta özel bir bölüm ayrılmıştır.

  Genel coğrafyasında büyük sınırlan olan Üsküdar’ın edebiyata yansıyan coğrafyasının sınırlarına bakıldığında ise birçok şair ve yazara rastlanmaktadır.

  Yalnızca nazım dünyasında değil nesirde de kendisine bir taht edinmiş Üsküdar kimlerin kaleminden yansıtılmamıştır ki! Düzyazının Üsküdar’ı da şiirin paralelindedir. Öykülere, denemelere konu olmuştur. Ancak en çok da yer tuttuğu metinler hatıralardır. Üsküdar’ın geçmişine ait zengin gözlemler yansıtan, tarih boyutu içinde belleğimizde yeniden kurmamıza yardımcı olan birçok yazarla bu kitapta karşılaşıyor okuyucu.

  Ustaların kaleminden genel bir Üsküdar imgesinden başka, eteklerinden birini Boğaz, diğerini ise Marmara’nın öptüğü bir sultana benzetilen Çamlıca’yı, ölüm, sonsuzluk fikri ve orada yatan ölüleriyle yediliğin mührü olan Karacaahmet’i, geleneksel yaşayışın içinde yer aldığı kaybedilmiş bir hayatın tablosu Çengelköy’ü ve tabi ki “denizin ortasında yükselmiş bir ışık anıtı” olan Kızkulesi’ni, okuyucu, Üsküdar’a armağan olan bu kitabın içinde yaşayabilecek.

  İçeriğiyle beraber görsel zenginliğiyle de dikkat çekecek bu kitap Üsküdar severlerin zevk ine sunulmuştur.

 • Yaşayan Beykoz by: Alim Kahraman  15,00

  Bu kitapta bir semt, yazı’nın/yazın’ın belleğinde birikenlerden hareketle, zaman ve mekan boyutu içinde yeniden inşa ediliyor. Sosyal yaşantı ve insan hallerinin sıcaklığı, duyuş ve seziş kanalları izlenerek bir kent dokusu oluşturuluyor. Okuyucu, duyuş ve seziş kanallarının içindeki uzantıları yoluyla, bu canlı dokuyla bütünleşmeye çağrılıyor.

  Kitap, bir Beykoz tarihi değildir. Fakat fetihten bugüne uzanan, beş yüz yılı aşkın bir zaman dilimi, hareket alanı olarak kitabın arka planını oluşturuyor. Derinlik kazanmış bir yaşantı alanı halinde Boğaziçi’nin bir köşesi canlanırken, şehrin genç Fatih’inden; bir gazi-derviş olan Akbaba Mehmet Efendi, şair Nev’î, lezzetli anlatımıyla Evliya Çelebi ve dikkatli bir gözlemci sıfatıyla Antoine Galland, Türk edebiyatının en renkli simalarından olan ve ömrünün yarısını Beykoz’da geçiren Ahmet Midhat Efendi’ye kadar gittikçe genişleyen, zengin bir insan kadrosu, bu yaşantının aktörleri olarak hayatımıza katılıyorlar.

  Beykoz’la ilgili şiir, hikaye, roman gibi edebiyat kaynaklarından faydalanılarak sanat, kültür ve toplum adamlarına ait hatıralardan yararlanılarak oluşturulan kitap, dönemin sosyal yaşantı ve insan halleriyle ilgili hiçbir ayrıntıyı gözardı etmeden bir semti canlı bir doku olarak kendi sosyal yaşantısı içinde yeniden inşa ediyor.