img-book
Kategoriler:

Üsküdarlı Fenâyi Cennet Mehmet Efendi ve Dîvânı

Yazar: Abdullah Aydın

Milâdî 1574 yılında dünyaya geldiği sanılan Cennet Mehmed Efendi, Tophaneli Kâtip Çelebi’nin oğludur. Fenâyî Cennet Mehmet Efendi, 17. yüzyılda Üsküdar’daki Celveti Dergâhı’nda Aziz Mahmud Hüdâyî tarafından yetiştirilmiş mutasavvıf bir şairdir. Asıl mesleği olan kâtiplik mesleğinden ayrılarak kardeşi Ahmet Çelebi vasıtasıyla Aziz Mahmud Hüdâyî’ye intisap etti. Hüdâyî’den sonra 3. Halife olarak Üsküdar Celveti Dergâhı’nda şeyhlik makamına geçti. Dîvân, Tecelliyât, Talikât, Bihiştiyâ fi’l-Ma’arif al-İlâhiyâ adlı eserlerin sahibi olan Fenâyî, dinî-tasavvufî Dîvân edebiyatımızda “Fenâyî” mahlasıyla şiirler yazdı.


Satın Alma Noktaları

  

 220,00

Eserin Adı: Üsküdarlı Fenâyi Cennet Mehmet Efendi ve Dîvânı
Yazar(lar): Abdullah Aydın
Teknik Hazırlık: Ferhan Bala
Eserin Türü: Üsküdar Kitaplığı
Sayfa Sayısı: 352
Ebat: 13,8 x 21 cm
ISBN: 979-975-6698-83-7
Basım Tarihi: 1. Basım, 2004
1977
Abdullah Aydın, 1977'de Tokat-Erbaa'da doğdu. Alacabal ilkokulu'nu 1988'de, Erbaa Ortaokulunu 1991'de, Bolu İzzet Bay¬sal Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesini 1995'te başarıyla bitirdi. 2000 yılında Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebi¬yatı Öğretmenliği Bölümünde lisans, 2003'te de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Evli ve bir çocuk babası olan Abdullah Aydın, hâlen Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Bölümünde Doktora'ya devam etmekte ve Ankara Keçiören Rauf Denktaş Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapmaktadır.

“Üsküdarlı Fenâyi Cennet Mehmet Efendi ve Dîvânı”

Henüz yorum yapılmamış.