img-book

Osmanlı Dönemi Mimarlık Sözlüğü

Yazar: Celâl Esad Arseven

ISTILÂHÂT-I Mİ’MÂRİYYE
Bu kitap, Türk Sanatı araştırmalarının öncülerinden Celâl Esad Arseven’in (1875-1971) mimarlığa yönelik olarak hazırladığı Istılâhât-ı Mi‘mâriyye adlı eserinin günümüz Türkçesine tercümesini içeriyor. Bir sözlükten öte değerler taşıyan bu kitap, sadece, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan ve neredeyse bir asra yaklaşan bütün ömrünü ağırlıklı olarak Türk sanatı ve mimarlığının araştırılmasına hasretmiş bir münevverin titiz çalışmasını gözler önüne sermekle kalmıyor; aynı zamanda, Osmanlı mimarlığı ya da mimarlık tarihi üzerine çalışanlar için de önemli bir başvuru kitabı olma özelliği arz ediyor. Osmanlı medeniyetinin mimarlık terminolojisini, kaleme alındığı dönemde yaşayan  mimar, duvarcı, dülger, hattat ve nakkaş gibi sanat ve zanaat erbablarına sorup danışarak ortaya çıkarmayı amaçlayan bu eser, geçmişin geleneksel anıları ve mimarlık pratiklerini zengin görselleriyle birlikte canlandırmakla kalmıyor; şimdi önemlice bir kısmı çoktan unutulmuş terimler vasıtasıyla, Osmanlı çağı mimarlık tarihiyle ilgilenenleri, bu çağın mimarlık vokabüleri ile bilgili bir tanışıklığa da yönlendiriyor.


Satın Alma Noktaları

  

 19,00

ISBN: 978-975-256-538-8
Eserin Adı : Osmanlı Dönemi Mimarlık Sözlüğü - Istılâhât-ı Mi'mariyye
Yazar(lar): Celâl Esad Arseven
Yayına Hazırlayan: Şeyda Alpay
Yayın Yönetmeni: Muhammet Çiftçi
Teknik Hazırlık ve Kapak: Ahmet Bilal Türk
Eserin Türü: Şehir ve mimarlık
Sayfa Sayısı: 192
Ebat: 15.2 x 21cm
Basım Tarihi: 1. Basım, 2017

“Osmanlı Dönemi Mimarlık Sözlüğü”

Henüz yorum yapılmamış.