img-book
Kategoriler: ,

Yana Yana Döne Döne

Divan’ı Kebir’den Seçme Gazeller
Hz. Mevlâna’nın bütün şiirleri, tamamen bir cezbe halinde ve sema esnasında söylenen ilahi terennümlerdir. Bu şiirlerin bir kısmı söylendiği sırada müritler tarafından kaleme alınmış, bazı şiirlerse daha sonra yazıya aktarılmıştır.
Hz. Mevlânâ’yı salt bir şair olarak algılamak elbette yanlış olur. Ancak bu yüce insan, anlatmak veya aktarmak istediği düşünceleri için, şiir biçimini uygun bulmuştur. Şiir burada bir kap anlamı yüklenen bir araçtır. Bu şiirlerin tümü okurlar için sunulmuş manevi rızıklardır. İyi niyet sahibi kimselere nasip olacağı umulmuştur.
Klasik şiir ahenginin günümüzde konuşulan Türkçe’de yeniden yakalanabileceği inancından yola çıkan İran asıllı mütercim İsa Nurazer, Mevlânâ’nın şiiri içinde ayrıcalıklı bir yere sahip gazellerden 110 tanesini seçerek çevirisini aruza denk söyleyişler üzerine kurdu. Mevlânâ şiirinin Farsça’daki lirizmini, sesini ve ahengini olabildiğince hissedip benzer etkiyi uyandırabilecek tarzda Türkçeye aktardı. Her gazelin başında şiirin ilk mısrası, orijinal Farsça okunuşuyla ve Latin alfabesiyle sunulan bu dizelerin önündeki sayı, Hz. Mevlânâ üzerine çalışmalarıyla bilinen, Tahran Üniversitesi hocalarından Furûzanfer’in tashih ettiği nüshadaki gazel sayılarıdır.


Satın Alma Noktaları

  

 

 

 15,00

Eserin Adı: Yana Yana Döne Döne
Yazar(lar): Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
Çevirmen(ler): İsa Nûrazer
Teknik Hazırlık: Zuhal Kalkan
Eserin Türü: Şiir
Sayfa Sayısı: 208
Ebat: 13,8 x 21cm
ISBN: 975-256-055-5
Basım Tarihi: 1. Basım, 2005

“Yana Yana Döne Döne”

Henüz yorum yapılmamış.