img-book
Kategoriler: ,

Şah İsmail Hatâ’î Külliyatı

Yazar: Şah İsmail Hatâ’î

Şah İsmail, Abbasîler döneminde doruğa ulaşan Türk Mevalî kimliği ile Horasan kökenli Türk Halk İslam’ını sentezleyen ilk hükümdardır. Safevî tarikatının kurucusu Şeyh Safieddin’in soyundan olup, dedesi Uzun Hasan ve babası Şeyh Haydar dönemlerinde siyasallaşan bir Türk Halk İslam inancı olan Kızılbaşlığı devlet düzeyinde temsil etmiştir.
Şah İsmail Hatâ‘î Külliyatı, Şah İsmail’in günümüze kadar gelen, Türkçe yazdığı bütün yapıtlarını içeriyor. Eserin Türkiye’de ve dünyadaki diğer baskılarından farklı olarak bu çalışmada eserin orijinal dili, yazılışı, ifade ve üslubu aynen yansıtılıyor. Bu çalışmada Şah İsmail’in divanının bilinen yazmaları dışında bu zamana kadar kullanılmamış iki yeni yazması da gün ışığına çıkarılıyor.
Genel Türk siyasi ve kültür tarihinde Türk inançlarını, dilini, kimliğini ve kültürel değerlerini en üst düzeyde temsil etmiş ve savunmuş Şah İsmail, ister siyasal kişiliği ile olsun, ister edebi diliyle Horasan merkezli bir oluşum süreci geçiren Türk Halk İslam anlayışının ortaya çıkardığı en üst zirve olarak görülüyor.
Hatâ’î Külliyatı bu derin ve geniş sosyal olgulardan beslenen yapının edebi bir motifini sergiliyor. Ölümünden sonra toplanan divan, Şah İsmail’in tuyuğ, koşma, geraylılar, deh-name ve nasihat-name, gazeller, kasideler, terci-i bendler, murabba, müstezad ve kıtalarından oluşuyor.


Satın Alma Noktaları

  

 75,00

Eserin Adı: ŞAH İSMAİL HATÂ’Î KÜLLİYATI
Yazar(lar): Şah İsmail Hatâ’î
Yayına hazırlayan: Babek Cavanşir / Ekber N. Necef
Teknik Hazırlık: Yusuf Yağ
Kapak Tasarımı: Kemal Serkan Söğüt
Eserin Türü: Şiir
Sayfa Sayısı: 728
Ebat: 15,5 x 22cm
ISBN: 975-256-052-0
Basım Tarihi: 1. Basım, 2006
1487

Şah İsmail 1487 yılında Erdebil'de doğmuştur. Babası Safevî tarikatı şeyhi Haydar, annesi Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın kızı Alemşah Begüm idi. İsmail, bir yaşındayken babası Şeyh Haydar savaşta öldürülmüş, tarikatın başına önce ağabeyi Sultan Ali daha sonra da kendisi geçmiştir.

Akkoyunlular'ca 4 yıl İstahr kalesinde hapiste tutulmuş, kurtulunca Lâhîcân'a sığınmıştır. Sırasıyla Şirvanşahlar ve Akkoyunluları ortadan kaldırarak 1502 yılında 14 yaşında tahta oturmuştur. Şah İsmail 3 yıl içinde Aran, Şirvan, Doğu Anadolu, Azerbaycan, Irak-ı Acem, Irak-ı Arap, Kirman, Fars ve Horasan'ı eline geçirerek Ortadoğu'da yeni bir Türk devletini kurmuştur. 1510 yılında Türkistan Şibanlıları'nı yenilgiye uğratmış, 1514 yılında ise Çaldıran savaşında Osmanlı'ya yenilmiştir. 1524 yılında 38 yaşındayken geçirdiği iç kanama sonucu ölmüştür. Şah İsmail, Türkçeye büyük önem vermiş ve devlet genelinde Türk kesimi egemen kılmıştır. Safevîlerin dayandığı Türk kesiminin çoğunluğunu Anadolu'dan İran'a göç etmiş Türk boyları oluşturmuştu. Şah İsmail, Abbasîler döneminde doruğa ulaşan Türk Mevalî kimliği ile Horasan kökenli Türk Halk İslam'ını sentezleyen ilk hükümdardır. Onun Hatâ'î mahlasıyla Türkçe yazdığı şiirleri, halk ve divan edebiyatı arasında bir köprü oluşturmaktadır. Bıraktığı etki bakımından, onun adı Nesimî, Nevâî, Fuzûlî ve Sâib Tebrizî gibi Genel Türk Edebiyatı'nın büyük şairleri ile bir arada anılmaktadır.

“Şah İsmail Hatâ’î Külliyatı”

Henüz yorum yapılmamış.