img-book
Kategoriler: ,

Seninle Evlendim Ey Özgürlük!

Yazar: Nizar Kabbani

BASKISI YOK
İşte, Seninle Evlendim Ey Özgürlük, Kabbani’nin 1967 savaşından sonra yazdığı en güzel 32 isyan şiirinin toplandığı bir derlemedir. Dipnotlarla zenginleştirilen kitap, savaşlar ve dikta rejimleriyle yoğrulmuş Arap dünyasının tarihi ve kültürel özelliklerini de yansıtan estetik bir haritaya benziyor. Zorbalığın var olduğu bir ortamda aşkın serpilip büyüyemeyeceği, Kabbani’nin her zaman tekrar ettiği bir slogandır. Şiirleri toplumsal zorbalık kadar siyasi zorbalığı da eleştirir. Kitapta yer alan Sürgün Duvarları Üzerine Yazılar adlı şiirde Kabbani şöyle soruyor:
Nasıl severim seni, ey kadınım?
İstihbarat örgütleri
Rüyalara el koyuyorlar…
Ve aşk ehlini sürgüne gönderiyorlar…
Yasak Şiirler ve Seninle Evlendim Ey Özgürlük’ü okurken, aşk ve siyasetin sonsuz bir zevk dalgası halinde birbirinin içinde eridiği Kabbani sanatının lezzetine varacaksınız.


Satın Alma Noktaları

  

 

 7,00

Eserin Adı: Seninle Evlendim Ey Özgürlük!
Özgün Adı: Tezevvectüki Eyyetühe’l-hurriyet
Yazar(lar): Nizar Kabbani
Çevirmen(ler): Kemal Yüksel
Teknik Hazırlık: Betül Biliktü
Kapak Tasarımı: Betül Biliktü
Eserin Türü: Şiir
Sayfa Sayısı: 111
Ebat: 13,8 x 21cm
ISBN: 975-6698-65-9
Basım Tarihi: 1. Basım, 2003
21 Mart 1923
21 Mart 1923'de Şam'da doğdu. Ancak yaşamında, sonraları şiirlerinde bir sevgiliye benzeteceği Beyrut'un yeri büyüktür. Kabbani ailesinin en önemli fertlerinden olan annesinin amcası "Ebû Halil Kabbani", 20. yy. başlarında Arap tiyatrosunun kurucusudur. Babası Tevfik Kabbani ise Suriye'de Fransızlara karşı verilen kurtuluş mücadelesinin önemli isimlerinden biri ve tanınmış bir tüccardır. Lise eğitimini Şam'da bitiren Nizar, Suriye Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. 1945'de mezun oldu. Dışişleri Bakanlığı'nda ve Kahire, Londra, Beyrut, Madrid başta olmak üzere pek çok elçilikte çalıştı. 1966'da şiiri memurluğa tercih edip istifa edinceye kadar bu görevde kaldı. İki kez evlendi, tik eşi Suriyeli Zehre'den olan oğlu Tevfik'in, Kahire'de tıp okurken kalp hastalığı nedeniyle 17 yaşında vefat etmesi üzerine, Nizar onun için "Efsanevi Prens Tevfik Kabbani" ağıtını yazdı ve öldüğünde oğlunun yanına gömülmesini vasiyet etti. İkinci eşi "ömrümün ve şiirimin yol arkadaşı" dediği Belkıs er-Ravi Iraklıdır. 1982'de Beyrut'ta Amerikan elçiliğine bomba konulması sonucu ölümü, Nizar üzerinde çok derin izler bıraktı. Nizar karısının adını taşıyan bir mersiye yazdı ve ölümünden tüm Arap yöneticilerini sorumlu tuttu. Ondan sonra tekrar evlenmeyi reddetti ve 1998'de ölünceye kadar hayatının son 15 yılını Londra'da bir apartman dairesinde tek başına geçirdi. Delice sevdiği annesinin ölümü de Nizar’ı çok etkileyen olaylardandır. Nizar annesinin sütten ancak yedi yaşında kesebildiği nazlı bebeği, annesi de Nizar için bütün kadınları kendinde toplamış olan bir kadındı. Nizar, çağdaş Arap edebiyatının büyük yenilikçilerindendir. Şiirlerini, klasik Arap şiirini özümseyerek, ama yeni bir form, yeni bir sesle geçmişin kısıtlayıcı ve belirleyici tüm kayıtlarından da kurtularak yazdı ve hep bu tarzı savundu. 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda yaşanan bozgundan sonra Arap dünyasında başlayan, mevcut Arap yönetimlerini tenkit edebiyatının kurucusu ve en büyük temsilcisidir. Fakat şiirinin konusu çoğunlukla bütün boyutlarıyla kadın ve onun kendisini sınırlayan tüm etkenlerden kurtulması olmuştur. Bu yüzden kadın şairi diye anılır. Beyrut'ta kendi ismini taşıyan bir yayınevi kurdu. İlk şiir kitabı 1944'de tamamen kendi imkânlarıyla hukuk fakültesinde öğrenciyken yayınladığı "Kalet li es-Semrâ" (Esmer kız bana dedi ki) dir. Bu kitabı sayısı 35'i aşan diğer şiir kitapları takip etti. Ayrıca şiir hakkında ve siyasi konularda çok sayıda nesir yazıları da vardır. Şiir kitaplarını en son "El-A'mâl-üş Şi'riyyet-il Kâmile" adı altında üç ciltte topladı. Nizar hayattayken büyük Arap şarkıcıları onun şiirlerini yorumlamak için birbirleriyle yarıştılar. Ümmü Gülsüm, Abdülhalim Hafız, Feyruz, Macide Rûmî, Kâzım Sahir bunların en meşhurlarındandır.

“Seninle Evlendim Ey Özgürlük!”

Henüz yorum yapılmamış.