img-book
Kategoriler: , ,

Mevlana’dan Rubailer

Yazar: Hamza Tanyaş, Celâleddîn-i Rûmî,

Büyük mutasavvıf ve düşünür Mevlana’nın en önemli iki eserinden Mesnevi’yi Allah sevgisi ve tasavvuf yolundaki görüş ve düşüncelerini halka ve insanlığa anlatmak için; ikinci önemli ve daha hacimli eseri olan Divan-ı Kebir’i ise kendisi, kendi iç dünyası için yazdığı kabul edilir. Bu bakımdan Divan-ı Kebir Mevlana’nın iç dünyasını, ilahi aşk ve tasavvuf anlayışındaki sırları daha içten, daha lirik ve coşkulu bir tarzda ifade eder, anlatır. Metin kısmı 8 ciltten oluşan Divan’ın, 8.cildi 2000’e yakın rubaiden oluşmuştur. Rubailer için Divan-ı Kebir’in anlam bakımından bir özeti, coşku ve lirizm yönünden özüdür, diyebiliriz.


Satın Alma Noktaları

  

 25,00

Eserin Adı: Mevlânâ’dan Rubâîler
Yazar(lar): Hamza Tanyaş
Kapak Tasarımı: Fuat Fidan
Eserin Türü: Şiir
Sayfa Sayısı: 264
Ebat: 13,8 x 21cm
ISBN: 978-975-696-308-1
Basım Tarihi: 1. Basım, 1998
1929
1929 yılında Çayeli - Rize'de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimine çeşitli illerde devam ederek 1947 yılında İstanbul Beyoğlu Erkek Lisesi'nden mezun olmuştur. 1952 yılında İ.T.Ü. Makine Fakültesi'ni bitirerek, yükümlü hizmetinin bulunduğu Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda göreve başlamıştır. 1965'te Sanayii Bakanlığı'nda görev almış ve 1969-1986 yıllan arasında serbest mühendis ve müşavir olarak çalışmıştır. 1987 -1994 yıllan arasında tekrar devlette görev almış, Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başbakanlık Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur. 1994 yılı başlarında emekliye ayrılmıştır. Meslek hayatı içinde ayrıca, teknik okullarda öğretim görevliliği yapmıştır. Türkiye'nin sanayileşmesi ve ülkemizde mühendislik hizmetlerinin gelişmesi konularında, makine sanayii ve demir çelik sanayii ağırlıklı olarak çeşitli çalışmaları ile araştırma, bildiri ve yayınları bulunmaktadır. Orta öğrenimi sırasında edebiyat ve Doğu kültürüne olan ilgisi meslek hayatı boyunca da devam etmiştir. Bu ilgi ve çalışmalarının sonucunda Mevlâna Rubailerinden 430 tanesini, Ömer Hayyam Rubailerinden 95 tanesini ve Molla Cami Rubailerinden 30 tanesini aruzun rubâî kalıpları ile Türkçeleştirmiş bulunmaktadır. Bağdatlı Ruhi ile Ziya Paşa'nın Terci-i Bend ile Terkib-i Bend'lerini de manzum olarak Türkçeleştirmiştir. Bu çalışmalarından Mevlâna Rubailerinin ilk 220 adedi, İş Bankası Kültür Yayınları arasında 1987'de yayınlanmıştır. Ömer Hayyam Rubaileri ile Terci-i Bend ve Terkib-i Bend'ler Kavaklıdere Kültür Yayınları arasında ve kendi rubaileri Kültür Bakanlığı Yayınları arasında neşredilmiştir. Büyük çoğunluğu hece ve aruz vezni ile yazılmış kendi şiirleriyle, Divan edebiyatından yapmış olduğu diğer manzum çeviriler henüz yayınlanmamıştır. Evli olup iki çocuğu bulunmaktadır.

“Mevlana’dan Rubailer”

Henüz yorum yapılmamış.