img-book
Kategoriler: ,

Özgürlüğün Baş Dönmesi

Yazar: Doç.Dr. Kemal Sayar

BASKISI YOK
Bu kitabı oluşturan yazılar, ruh sağlığı disiplinlerinin diğer bilimlerin kavşak noktasında işlev gösterdiğini, psikiyatri/psikoloji ile diğer sosyal disiplinler arasında bir dirsek teması olduğunu ortaya koyduğu kadar, insan ruhunun felsefe, antropoloji, fizik, iktisat gibi farklı bilimlere açılan pencerelerine de işaret ediyor. İnsanın karmaşık iç dünyası ancak farklı disiplinlerin işbirliği ile bütüncül bir biçimde anlaşılabilir. Bu kitapta yazar, varoluşçu felsefeden kaos kuramına uzanan bir yelpaze içinde, ruh sağlığı ve hastalığını anlamak için bütüncül bir paradigma arayışını dile getirmektedir. Dünyayı aynı renge boyamaya sıvanan küreselleşme olgusunun ruhsal yansımaları, benliklerin postmodern çağla birlikte geçirdikleri dönüşüm, varoluşçu düşünürlerin kaygı (anksiyete) kavramına getirdikleri farklı açılımlar, kaos kuramının psikiyatrik rahatsızlıkların ve psikoterapi sürecinin anlaşılmasına yaptığı katkılar, kültürün ruhsal hastalığa yönelik tutumları nasıl şekillendirdiği ve nihayet, gündelik yaşantımızın vazgeçilmez bir unsuru haline gelen internetin psikolojik açıdan değerlendirilmesi, bu kitabın temel konularını oluşturmaktadır. İnsana dair bütüncül bir bakış açısı bilimsel bilgiye mutlak bir kesinlik atfetmeden, yanılma paylarını ve kuramları doğuran zeitgeisti hesaba katarak, disiplinler arası geçişler ve yoğun bir zihinsel işbirliği ile sağlanabilir. Aklın ve ruhun uzayında yapılacak keşif yolculukları, bilimin rehberliğine gereksindiği kadar sezginin ışığına da muhtaçtır.


Satın Alma Noktaları

  

 14,00

ISBN: 9756698292
Eserin Adı: Özgürlüğün Baş Dönmesi
Yazar(lar): Kemal Sayar
Kapak: Kaknüs Ajans
Sayfa Sayısı: 159
Ebat: 13.8 x 21cm
1966
1966 Ordu doğumlu. Eskişehir Anadolu Lisesi (1983) ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni (1989) bitirdi. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde (1989-1995), Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi'nde (1997-2000) ve McGill Üniversi'tesi (Montreal, Kanada) sosyal ve transkültürel psikiyatri bölümünde(2001) çalıştı. 2000 yılında psikiyatri doçenti oldu. Halen Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi psikiyatri anabilim dalında öğretim üyesi. Yayınlanmış kitapları: Sana Ruhtan Soruyorlar (1991), Hızır ve Roza (1991), Bir Bilim Olarak Psikiyatri (1992), Antipsikiyatri (1992), Yaşantının Politikası (R. D. Laing'ten çeviri, 1993), Hüzün Hastalığı (1995), îki Güneş Arasında (1995), Otoyol Uykusu (1996), Olmak Cesareti (1997), Psikiyatri ve Kültür (2000), Sufi Psikolojisi (2000). TV için kültür programlan ve belgeseller de hazırlamış olan yazan, denemelerini bir araya getiren son kitabı Kendine İyi Bak (2002) Kaknüs yayınları tarafından yayınlandı.

“Özgürlüğün Baş Dönmesi”

Henüz yorum yapılmamış.