img-book

Muhammed İkbal’in Tasavvufî Düşüncesi

Yazar: Doç. Dr. İsa Çelik

Birçok araştırmaya konu olan, İkbal’in her nedense tasavvufî düşünce dünyasına yeteri kadar değinilmemiştir. Oysa İkbal’in dehası tasavvuf geleneğinden beslenir. İkbal’in tasavvufî yönünü ele alan kitap, bir giriş ve iki ana bölümden oluşuyor.
İkbal, eserleri birçok dünya dillerine çevrilen, evrensel olma niteliğini kazanmış bir şahsiyet olarak karşımıza çıkıyor. Birçok kaynak taranarak kaleme alınan kitap, İkbal’in hayatı, eserleri, edebî kişiliği ve şahsiyetini ayrıntılarıyla ele alıyor.
Doğulu, çağdaş bir mistik olan İkbal’in tasavvufî kavramlara yüklediği anlamlar, tenkit ettiği tasavvufî tavırlar, kalp, ahlâk, vicdan ve marifetle ilgili kavramlar, varlık ve benlik ile ilgili yorumları üzerine yapılan bu çalışma bu büyük ilim adamını daha yakından tanımamıza yardımcı olacak.
Bu kitap, şair, filozof, mütefekkir ve mutasavvıf gibi ünvanların sahibi Muhammed İkbal hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışma olma özelliğini taşıyor.


Satın Alma Noktaları

  

 50,00

Eserin Adı: Muhammed İkbal’in Tasavvufî Düşüncesi
Yazar(lar): Yrd.Doç.Dr. İsa Çelik
Eserin Türü: İnceleme / Araştırma
Sayfa Sayısı: 416
Ebat: 15,5 x 22 cm
ISBN: 978-975-256-009-1
Basım Tarihi: 1. Basım: 2004
1965
1965 yılında Erzurum’un Narman ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kars’ta tamamladı. 1988 yılında Atatürk Üniversitesi İlahîyat Fakültesini bitirdi. Manisa’nın Turgutlu ilçesinin Urganlı Kasabasında beş yıl Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni olarak görev yaptı. 1995 yılında İlahîyat Fakültesine Tasavvuf Tarihi dalında Araştırma Görevlisi olarak girdi. 1997 Yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Kırım’lı Selim Baba ve Burhânu’l-Ârifîn’i” isimli Yüksek Lisans tezini tamamladı. 2001 yılında yine aynı Enstitüde “Âbidin Paşa’nın Mesnevî Şerhi ve Tasavvufî Düşünceleri” isimli çalışmasıyla Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalında Doktor unvanını aldı. 2003 tarihinde Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı, 2005 tarihinde Doçent oldu. Halen aynı fakültede Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Tasavvuf alanında Vuslata Davet, Âbidin Paşa’nın Mesnevî Şerhi ve Tasavvufî Düşünceleri ve Muhammed İkbâl’in Tasavvufî Düşüncesi isimli basılmış eserleri ve çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

“Muhammed İkbal’in Tasavvufî Düşüncesi”

Henüz yorum yapılmamış.