img-book
Kategoriler:

Mantıku’t- Tayr

Yazar: Feridü’d-din Attar

Kuşların Diliyle

Feridü’d-dîn Attâr, bir şair ve mutasavvıf olarak gerek Fars edebiyatında gerekse klâsik Türk edebiyatında birçok şair üzerinde derin izler bırakmış, önemli bir şahsiyettir. O’nun en tanınmış kitabı olan Mantıku’t-Tayr ise hem içerdiği hikâyelerle hem de bu hikâyelerin arka plânındaki tasavvufî düşüncelerle geniş bir okuyucu kitlesi kazanmış ve çok geniş bir coğrafyada zevkle okunmuş bir Şark Klasiğidir.
Kuşlar ülkesinin bütün kuşları, Kafdağı’nın ardındaki padişahları efsanevi kuş olan Simurg’u bulmak için zorlu ve zahmetli bir yolculuğa çıkarlar. İsteği ve azmi yeterli olmayanlar ve dünyevi şeylere takılanlar birer birer yolda kalır.
Kafdağı’na ulaşanları ise, hepsi birbirinden çetin yedi vadi bekler: İstek, Aşk, Marifet, İstiğna, Tevhid, Hayret ve Yokluk Vadileri. Uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından yedi vadiyi de aşabilen otuz kuşu ise Simurg yerine başka bir sürpriz bekler.
Kıssadan hisse kapma konusunda maharet sahibi olanlar için Attâr’ın sembolik ve efsanevî bazı kuşlarla ilgili olarak anlattığı hikâyelerde çok büyük dersler vardır.
Mantıku’t-Tayr, İslâm düşünce ve edebiyat birikiminin özünü teşkil eden “hikmet” odağı etrafında genişleyen halkalar şeklinde tasavvuf, ahlâk, adalet, insana saygı, “hakikat”in bilgisini elde etme temaları ile örülmüş, Yaratıcı’ya ulaşma macerasının kuşlar sembolizasyonu ile özlü bir biçimde anlatımıdır.


Satın Alma Noktaları

  

 270,00

Eserin Adı: Mantıku’t- Tayr (Kuşların Diliyle)
Yazar: Feridü’d-din Attar
Çevirmen: Mustafa Çiçekler
Yayına hazırlayan: Muhammet Çiftçi
Teknik Hazırlık: Kaknüs Ajans
Kapak Tasarımı: Kemal Serkan Söğüt
Eserin Türü: Doğu Klasikleri
Sayfa Sayısı: 432
Ebat: 13,8 x 21 cm.
ISBN: 978-975-6698-40-2
Basım Tarihi: 6. Basım, 2020
Adı Muhammed'dir. 6 Şubat 553'te Nişâbur'a bağlı Ked-ken'de doğmuş, 10 Cemâziyel âhir 627'de Moğollar tarafından şehit edilmiştir. Şiirlerinde "Attâr" ve "Ferîd" mahlaslarını kullanmıştır. 20 – 25 yaşlarında tasavvufa intisap ettiği bilinen Attâr, aklî ve naklî ilimlerde yetişmiş büyük bir âlimdir. Mantıkut'tayr adlı eserinin dışında Divanı, Muhtarnâ-me, Esrarnâme, Hüsrevnâme (llahinâme), Musibetnâme ve büyük sûfîlerin hayatlarının anlatıldığı Tezkiretü'l- evliya'sı vardır.

“Mantıku’t- Tayr”

Henüz yorum yapılmamış.