img-book

Öksüz Turgut

Yazar: Filibeli Ahmet Hilmi

A’mâk-ı Hayal adlı hikaye kitabıyla binlerce Türk okuruna ulaşıp takdir gören Filibeli Ahmet Hilmi (1865-1913)’nin yaşamı, son dönem Osmanlı tarihinin çalkantılarını yansıtır. Galatasaray Lisesi’ni bitiren ve Düyun-u Umumiye’de memurluk yapan yazar, siyasi nedenlerle Beyrut, Mısır ve Libya’da kalmak zorunda kalmıştır. Çıkardığı gazeteler dönemin yöneticileri tarafından kapatılmıştır. Çeşitli gazetelerde yazılar yazan ve tasavvufla ilgilenen yazarın 40 kadar eseri vardır.
Orijinal ismi “Öksüz Turgut” olan bu roman ilk defa 1910 yılında Hikmet Matbaası’nda basılmıştır. Bu metin orijinal eserin Latinize edilip Türkçe’ye uyarlanmış halidir. Romanda Yıldırım Beyazıd Devri’nin gözde kumandanı Mustafa Paşa’nın kahramanlıklarla dolu yaşamı, padişaha sadakati, vatan ve evlat sevgisi benzersiz bir ustalıkla hikaye edilmiştir. Üslupta okuyucuyu Mustafa Paşa’nın yaşadığı döneme götüren ve kahramanların duygularına ortak eden bir görsellik dikkat çeker.


Satın Alma Noktaları

  

 25,00

Eserin Adı: Öksüz Turgut
Yazar(lar): Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi
Teknik Hazırlık: Kaknüs Ajans
Kapak Tasarımı: Mustafa Saldamlı
Eserin Türü: Öykü
Sayfa Sayısı: 96
Ebat: 13,8 x 21 cm.
ISBN: 978-975-6698-11-2
Basım Tarihi: 3. Basım: 2014
1865
1865 yılında, Bulgaristan'ın Filibe şehrinde dün¬yaya geldi. Şehbender Süleyman Bey'in oğludur. İlköğrenimine Filibe'de başlayan Ahmed Hilmi, daha sonra İstanbul'a gelerek Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. 1890 senesinde Duyûn-ı Umumiye İdaresi'nde memuriyete başladı. Görevli olarak Beyrut'a gönderildiği sırada Jön Türkler'in arasında yer aldığı için Mısır'a kaçmak zorunda kaldı. Orada "Çaylak" adında bir gazete çıkardı. 1901 yılında tekrar İstanbul'a geldiyse de, dönemin padişahı Sultan Abdülhamit tarafından Libya'ya sürüldü. Burada tasavvufla ilgilenmeye başladı ve Arusî tarikatına girdi. 1908'de, Meşrutiyet'in ilân edilmesi üzerine yeni¬den İstanbul'a geldi ve "İttihad-ı İslam" adında bir gazete çıkarmaya başladı. Fakat bu gazete kısa bir süre sonra kapatıldı. Bir süre "ikdam" ve "Tasvir-i Efkâr" gazetelerinde yazılar yazdı. 1910 yılında "Hikmet" isminde bir gazete çıkardı. Fakat İttihat ve Terakki'ye cephe aldığı için bu gazetenin de ömrü uzun sürmedi. 40 kadar eser yazan Ahmed Hilmi 1913 yılında vefat etti ve Fatih Camii avlusuna gömüldü.

“Öksüz Turgut”

Henüz yorum yapılmamış.