img-book

Maneviyat Yolcusunun El Kitabı

Yazar: Şeyh Ahmet El-Alavî

El- Mevâddul- Gaysiyye Şuayb Ebû Medyen’in Hikem-i Gavsiyye Şerhi
Bu kitap istisnai bir eserdir. Çünkü tasavvuf geleneğinin çok önemli iki ismini bir araya getirmektedir. Bunlardan ilki, Ibn Arabi’nin de yoğun olarak etkilendiğini ve feyz aldığını defalarca söylediği, Kuzey Afrika ve özellikle de Mağrib sûfiliği içinde kilit bir konumu olan Şuayb Ebu Medyen el-Gavs, diğeri ise Martin Lings’in “Yirminci Yüzyılda Bir Veli” olarak tanımladığı Ahmed el-Alavî’dir. Ebû Medyen’in yüzyıllar öncesinden kalan ve seyrü süluk hâlleri üzerine dile getirdiği hikmetli sözlerini, Şeyh el-Alâvî büyük bir vukufiyetle açıklamış, ortaya tam bir başucu kitabı çıkmıştır.
Tevhid ve marifet neşvesinin her satırında gözlenebildiği bu kitapta, hâller, makamlar, âdab, tevhidî hakikatlerin katmanları ve sırları gibi birçok temel tasavvufi mesele ele alınmaktadır. Hâlihazırda Mağrib bölgesinde birçok tasavvufi çevrede bir ders kitabı gibi okunan bu eser, hakikatin ve hikmetin sarsıcı bir soluğu gibidir âdeta.


Satın Alma Noktaları

  

 50,00

ISBN: 978-975-256-348-3
Eserin Adı: Maneviyat Yolcusunun El Kitabı
Yazar: Şeyh Ahmed El- Alavî
Arapçadan Çeviren: Burak Sönmez
Tashih-Redaksiyon: A. Murat Özel-İlyas Aslan-Ali Yıldız-Cesur Küçük
Yayın Yönetmeni: Muhammet Çiftçi
Teknik Hazırlık: Hilal Yıldız
Kapak: Kaknüs ajans
Eserin Türü: Tasavvuf
Sayfa Sayısı: 592
Ebat: 13.8 x 21cm
Basım Tarihi: 1. Basım, 2017
1870 yılında Müsteganem kentinde dünyaya geldi. Şeyh Sidi Muhammed ibn ül-Habîb el-Bûzîdî el-Müsteganemi rahimehullah’a bağlandı. Onbeş sene onun sohbet halkalarında bulundu. Bu sohbetler kendisini Yol’un öğretisi (marifet), âdabı ve sırları (esrâr) hakkında yetiştirdi. Böylece Şeyh’i kendisine terbiye, sülûk ve Şâzilî virdlerini (evrâd-ı şâziliyye) telkin etme konularında izin verdi. Şeyh el-Bûzîdî 27 Eylül 1909’da vefat edince, Şeyh Bûzîdî’nin ardılı oldu. Böylece Aleviyye Yolu 1910 / 1328 yılından itibaren kurulmuş oldu. Şeyh el-Alâvî dinî, içtimaî ve ahlakî sahalarda 1923’te “Lisân-üd Dîn” gazetesini ve 1926-1934 yılları arasında da “el-Belâğ-ul Cezâirî” adlı gazeteyi yayımladı. 1934 yılında Dâr-ı Bekâ’ya irtihal etti. Müsteganem’de Ticdit mahallesindeki Büyük Zâviye’de medfundur.

“Maneviyat Yolcusunun El Kitabı”

Henüz yorum yapılmamış.