img-book
Kategoriler:

İstanbul Düştü

Yazar: Gustave Schlumberger

Ben hâlâ hayatta mıyım?
İstanbul’un fethini Bizanslıların bakış açısından dinlediğinizde bambaşka bir bilinçle bakıyorsunuz tarihin bu dönüm noktasına. Fatih Sultan Mehmed’i bir insan olarak görüyorsunuz: hırsı, azmi, dehası ve zaaflarıyla hedefine ulaşmış bir insan. İmparator Konstantin ve İstanbul’un Bizanslı sakinleri de, “denize dökülmesi gereken düşman” olmaktan çıkıyorlar. Korkularının, fedakârlıklarının, değerlerinin ve kaderlerinin peşinden sürüklenen insanlar oluyorlar. 14. ve 15. yüzyıl Bizansını çok iyi bilen ve İstanbul’un fethi sırasında yaşamış tarihçilerle vak’anüvislerin eserlerinden her fırsatta alıntı yapan Schlumberger’in eserini, yazarın “aşırılıklarını yeri geldikçe işaret eden” Hamdi Varoğlu’nun, dönemin ruhunu yansıtan Türkçe’siyle sunulmuştur.


Satın Alma Noktaları

  

 66,00

Eserin Adı: İstanbul Düştü
Yazar(lar): Gustave Schlumberger
Kapak Tasarımı: Kaknüs ajans
Ebat: 13,8 x 21 cm.
ISBN: 978-975-6698-74-7
17. 10. 1844 - 09. 05. 1929
Paris'te Tıp eğitimi gördü ve 1870 Alman-Fransız savaşında. Fransız cephesinde sağlık personeli olarak görev yaptı. 1871'de Paris'e döndü ve 1972'de solunum yolları üzerine kaleme aldığı tezini savunarak Tıp Doktoru oldu. Daha sonra Kuzey Afrika, Suriye, Anadolu, İspanya, Portekiz, İsviçre ve İtalya'ya seyahatlerde bulundu ve zamanını Haçlı seferlerine katılan ülkeler ile Bizans İmparatorluğu konularının araştırılmasına vakfetti. Société des Antiquaires de France’in(Fransa Antikacılar Cemiyeti) başkanı oldu. 12.12 1884'te Académie des Inscriptions et des Belles Lettres (Eski Yazı ve Edebiyat Akademisi)'nin üyeliğine seçildi. Schlumberger'in bilim dünyasına yaptığı en büyük katkı, para ve madalya ilmiyle mühür ilminden elde edilen kanıtların, Bizans İmparatorluğu'nun ve Haçlı seferlerine katılan ülkelerin siyasî ve idarî tarihinde, mevcut tarihî kaynakların aydınlatamadığı noktaları gün yüzüne çıkarması oldu. Çalışmalarının ağırlık noktasını, Fransız para ve madalya ilimi oluştursa da, 1. Napoleon'un savaş stratejileri ve Fransız para ve madalyon ilmiyle de ilgilendi. Üstün dil yeteneği sayesinde, tarih üzerine yürüttüğü araştırmalardan elde ettiği bilgi ve birikimi, edebî ve iddialı bir dille kaleme alarak, gerek dar bir uzman çevresine gerekse geniş halk kitlelerine ulaştırmayı başardı.  

“İstanbul Düştü”

Henüz yorum yapılmamış.