img-book

IRAK

Yazar: Emin Salihi

Devletin Çöküşü ve Çatışma Süreci
Amerika Birleşik Devletleri’nin işgali öncesi Irak’ın yoksul bir diktatörlük yapısından refaha, çok kültürlü liberal bir demokrasiye, istikrarlı bir ekonomiye ve bölgede model bir ülkeye dönüşeceği beklentisi ve söylemi hâkimdi. Ancak günümüzde Irak bölgede model bir ülke olarak gösterilmekten çok devlet yapısında değişiklik olması beklenen Orta Doğu ülkeleri için olumsuz bir örnek olarak gösterilmektedir. Bazı Orta Doğu Devletleri’nin, devletin çökmesinin ardından, neden başarılı bir şekilde yeniden yapılandırılamadığı sıkça sorgulanmaktadır. Bizce buna cevap bulmak için aralarında Irak’ın da bulunduğu Orta Doğu ülkelerindeki “zayıf devlet” özellikleri dikkate alınarak Birinci Dünya Savaşı sonrası bu devletlerin yapılanması ve uluslaşma süreci kendi iç dinamikleriyle incelenmelidir. Ardından bu ülkelerde oluşan otoriter devletlerin çökmesi ile birlikte yaşanan güvensizlik durumu ve çatışma süreci yine bu ülkelerdeki bir asırlık sorunlu miras ve politik-psikolojik yaklaşımlar bağlamında ele alınmalıdır. Bu çalışmada, Irak Devleti’nin 2003 yılından sonra yeniden yapılandırılma sürecinde yaşanan siyasi ilişkiler ve gelişmelerden yola çıkılarak yakın dönemde Libya, Yemen ve Suriye başta olmak üzere Orta Doğu bölgesinde otoriter devletlerin çökmesinin ardından neden yeniden sağlıklı bir devlet yapılanması gerçekleşemediği sorularına cevaplar sunulmuştur.


Satın Alma Noktaları

  

 57,00

ISBN: 978-975-256-584-5
Eserin Adı: Irak
Yazar: Emin Salihi
Yayın Yönetmeni: Muhammet Çiftçi
Teknik Hazırlık ve Kapak: Ahmet Bilal Türk
Eserin Türü: Araştırma- İnceleme
Sayfa Sayısı: 304
Ebat: 13.8 x 21cm
Basım Tarihi: 1. Basım, 2017
Yazar:Emin Salihi
Emin Salihi, 02 Ağustos 1984 tarihinde Bağdat/Irak’ta doğdu. 2003 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde eğitime başladı ve 2007 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine 2008 yılında Marmara Üniversitesi, Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü (Enstitünün ismi daha sonra “Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü” olarak değişmiştir), Orta Doğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Ana Bilim Dalı’nda başladıktan sonra 2011 yılında mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Doktora Programı’ndan 2015 yılında mezun olarak doktora derecesini aldı. Ağustos 2016 tarihinden itibaren Ömer Halisdemir Üniversitesi Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.

“IRAK”

Henüz yorum yapılmamış.