img-book

Kadınlarımız

Yazar: Celâl Nuri İleri

Osmanlı ve Türk kadınının sorunlarını, hukuksal ve toplumsal konumlarını irdeleyen Celâl Nuri İleri; din, devlet ve siyaset bağlamında kadınların önemini, daha doğrusu,  kadınlara önem verilmesi gerektiğini vurguluyor. Dönemin birçok Batıcı aydınının tersine, kadın sorununda dini ve toplumu suçlama kolaycılığına kaçmak yerine, din ve toplum adına ortaya sürülen uydurmalara ve yozlaşmalara dikkat çekerek yenileşme sürecinde ve toplum kuruculuğunda kadınların oynadıkları son derece önemli role dikkat çekiyor. Bunu yaparken de sadece dinsel nedenleri değil, toplumsal, kültürel ve geleneksel etkenleri de eleştirel bir yaklaşımla inceliyor. Bu kapsamda kadın sorununun tarihte ve dünyanın farklı toplumlarında nasıl algılandığını, sorunların nasıl ve ne şekilde aşılmaya çalışıldığını, tarihin farklı dönemlerinde ve diğer dinlerde, toplumlarda ve ülkelerde kadın haklarının, kadınların konumlarının ve kazanımlarının neler olduğunu tartışıyor. İlkel ve yoksul toplumlardan gelişmiş ve varsıl toplumlara, İslâm’ın temel kaynaklarından saygın filozofların ve sosyologların eserlerine atıf yaparak konuyu geniş bir çerçevede ele alıyor. Deyim yerindeyse siyasal, hukuksal ve toplumsal yenileşme sürecinde, gazeteci ve hukukçu kimliğiyle bir aydın olarak Celâl Nuri İleri, Kadınlarımız kitabında, Türk aydınına ve kamuoyuna kadın sorununa ilişkin kapsamlı bir rapor sunuyor.


Satın Alma Noktaları

  

 36,00

ISBN: 978-975-256-582-1
Eserin Adı: Kadınlarımız
Yazar: Celal Nuri İleri
Yayına Hazırlayan(lar): Halit Erdem Oksaçan-Abdullah Musab Şahin
Yayın Yönetmeni: Muhammet Çiftçi
Kapak: Ahmet Bilal Türk
Teknik Hazırlık: Hilal Yıldız
Eserin Türü: Düşünce
Sayfa Sayısı: 192
Ebat: 13.8 x 21cm
Basım Tarihi: 1. Basım, 2017
1882-1938
Celâl Nuri İleri 1882 yılında Gelibolu'da doğdu, İstanbul'da Galatasaray Lisesi'ndeki öğrenimini tamamladıktan sonra Hukuk Mektebi'ne devam etti. 1906 yılında buradan mezun oldu. Bir süre avukatlık yaptıktan sonra 1909 yılında gazeteciliğe başladı. Qurrier d' Orient, Le Jeune Turc, Tanin, Hak ve İkdam gazetelerinde makaleler yazdı. 1 Ocak 1918 tarihinden itibaren kendi gazetesi olan Âti, daha sonra İleri'yi çıkardı. Gelibolu milletvekili sıfatıyla son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ına katıldı. Misak-ı Milli'nin hazırlanmasında görev aldı. Millî Mücadele'yi destekledi. İstanbul'un işgali üzerine Malta'ya sürüldü. Dönüşünde TBMM'ne girdi. 10 Şubat 1922'de Kanun-ı Esasî Encümeni Reisliği'ne seçildi. 1924 yılının sonlarında sahipliğini ve başyazarlığını yaptığı İleri gazetesi kapandı. 2 Kasım 1938'de İstanbul'da öldü. Celâl Nuri İleri verimli bir gazeteci, siyaset, edebiyat ve fikir adamıdır. Gazete ve dergilerde üç bin civarında makale yazmıştır. Otuzun üzerinde kitabı vardır.

“Kadınlarımız”

Henüz yorum yapılmamış.