img-book
Kategoriler:

Hüseyin Hoca Köyü

Yazar: İshak Güven Güvelioğlu

Bir Köy Monografisi Rize-Kalkandere
Yazar Güvelioğlu, yazılı belgelere göre 1554 yılına kadar uzanan, yeşil Rize vadilerinde kurulmuş yerleşim birimlerinden Hüseyinhoca Köyü’nün kitabını yazdı. Kaknüs yayınlarından çıkan kitapta Hüseyin hoca Köyü’nün halkı, köyün hoca ve öğretmenleri, yaşanmış hatıraları, köy kültürü ve görenekleri zengin belgeler eşliğinde okuyucuların bilgisine sunuluyor. İshak Güven Güvelioğlu bu çalışmayla unutulup tarihe karışan mahalli kültürümüze mütevazı bir katkıda bulunuyor ve bilgilere gelecek nesillere aktarıyor.
Kitaba, ‘Birkaç Söz’ başlığı ile giriş yazan Prof.Dr. İsmail Kara, Güvelioğlu’nun çalışmalarından söz ederek, “Eski adı Sivane yeni adı Hüseyinhoca olan bu köy tarihlerde geçen, kitaplarda yer alan, adı-sanı malum bir köy değil. Çoğu kendi köyüme dair olsa da Rize ile alakalı çalışmalar yapan, Rize’ye ve bölgeye dair başkalarının yaptığı çalışmaları görmeye gayret eden biri olarak benim de -adı ve yeri hariç- hakkında bir şeyler bildiğim bir yer değildi. Kitabı okuyup bitirdiğimde şu itirafta bulunmaktan kendimi alamadığımı hatırlıyorum: ‘Meslektaşımız İshak G. Güvelioğlu bilgi düzeyinde mütevazı bir köyü yeniden ihya ve inşa etmeyi başardı’ derken; “Anadolu köy monografileri içinde şimdiden müstesna yerini almış olan bu çalışmanın birinci el kaynaklarını, tabir yerinde ise inşa(at) malzemesini İshak bey, uzun süren titiz ve yorucu bir çaba ile dereden-tepeden toplayıp derledi; arşiv belgeleri, vakıf kayıtları, nüfus defterleri, sözlü derlemeler, mezar taşları, okul kayıt defterleri, kitabeler, ikinci el çalışmalar… Bu sayede köyün tarihi, aileleri, akrabalık ilişkileri, göçler, tarihî binalar, müesseseler (cami, medrese, okul, çeşme), köyün önde gelen kişileri (hocalar, öğretmenler, muhtarlar…), folklor ve dil malzemesi… ortaya çıkmış oldu.”değerlendirmesinde de bulunuyor.


Satın Alma Noktaları

  

 25,00

Eserin Adı: Hüseyin Hoca Köyü / bir Köyün Monografisi Rize-Kalkandere
Yazar(lar): İshak G. Güvelioğlu
Kapak Tasarımı: Kaknüs ajans
Ebat: 13,8 x 21 cm
Sayfa Sayısı:208
ISBN: 978-975-256-101-4
1969
1969 yılında Rize / Kalkandere’de doğdu. 1983’de İstanbul’a geldi. Tarihe ve Osmanlıca metinleri okumaya ilgi duyduğundan Osmanlıca öğrendi. 1997 yılından itibaren Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Meşihat Arşivi, Şer’i Siciller Arşivi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtları Arşivi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-i Kadime Arşivi ve Cumhuriyet Arşivlerinde çeşitli konularda araştırmalarda bulundu. 1998’de Kalkandere Tarihi adlı ilk kitabını yayınladı. 2006’da Tasavvuf Dergisi (sayı: 17, s. 191-216)’nde “Rize Meşayihi” başlıklı makalesi yayınlandı. 16 Kasım 2006’da 1. Rize Sempozyumu’nda “Osmanlı Devri Rize Kütüphaneleri” konulu bildirisini sundu. Türkiye Anıtlar Deneği İstanbul Şubesi’nin talebiyle hazırladığı Osmanlı Mezar Taşları ve Zeynep Sultan Haziresi adlı kitabı 2007’de yayınlandı. Yine aynı yıl Bir Köy Monografisi Rize - Kalkandere Hüseyinhoca Köyü adlı kitabı yayınladı. İyidere Kaymakamlığı’nın talebi ile hazırladığı Rize - İyidere İlçesi Tarihi Mezar Kitâbeleri adlı kitabı (Recep Koyuncu ve Nebi Gümüş ile birlikte) ve Osmanlı Belgeleri’nde Rize Sütlüce Köyü (Recep Koyuncu ile birlikte) adlı kitapları 2009’da, Rize Bibliyografyası adlı kitabı Mart 2010’da yayınlandı. Yayınlanmış makaleleri de bulunan yazar, hâlen araştırmalarına devam etmekte ve yayına hazır bazı çalışmaları bulunmaktadır.

“Hüseyin Hoca Köyü”

Henüz yorum yapılmamış.