img-book
Kategoriler: ,

Beşinci Murad

Yazar: Ziya Şakir (Soku)

Sultan Abdülaziz Han’ın tahtan indirilmesi, ardından da hunharca katledilmesi Osmanlı tarihine yürek parçalayıcı, kanlı bir leke olarak geçmiştir. Bu darbe aslında Osmanlı Sarayındaki sivil ve askeri bürokrasinin padişah iradesinin üzerinde bir güce sahip olduğunu gösterir. Bu dönemde yaşananlar, devlet idare yetkisinin devletin çeşitli kademelerindeki kişilerin etki alanlarını genişletmek amacıyla kullanılmasının ne kadar vahim sonuçlara varacağının tarihimizdeki en çarpıcı örneğidir. Günümüz Türkiyesi’nde de geçmişte yaşanılan bu karmaşık siyasi atmosferin bir tür uzantısını görmekteyiz.
Bu kitapta, V. Murad’ın veliahtlık dönemi, tahta çıkışı, cinneti ve mahpusluk hayatının en ince ayrıntılarına, haremindeki bir cariyenin samimi bir dille anlattığı hatıraları ışık tutuyor. Osmanlı tarihinin en trajik dönemlerinden birini gözlerinizin önünde canlandıracak, son derece önemli bir belgesel roman.


Satın Alma Noktaları

  

 18,50

Eserin Adı: Beşinci Murad
Kapak Tasarımı: Kaknüs ajans
Ebat: 13,8 x 21 cm
Sayfa Sayısı:256
ISBN: 978-975-256-105-2
1883

1883-1959 istanbul'da doğdu. Hüseyin Servet, M. Ziya, Hamid Nuri, Bahtiyar, Emekligil, Z. Melek, Abdülmüheymin imzalarını da kullandı. Bursa,İstanbul Vefa ve Halep İdadilerinde okudu; bir süre hukuk eğitimi gördü. Edebiyata lise yıllarında şiirle başladı, ilk şiiri İrtika yayımlandı. Daha sonra Terakki, Musavver Fen ve Edep gibi dergilerde yazdı. 1904-1908 arasında Hanımlara Mahsus Gazete ile Çocuklara Mahsus Gazete'nin yöneticiliğini yaptı.

"Cemiyet-i İnkılabiye" adlı gizli bir derneğin Mecmua-i İnkılap adlı yayın organını kendi evinde bastı. Bu dergide kendi yazılarını Abdülmüheymin imzasıyla yayımladı, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. Muhlis Sabahattin ve Suphi Nuri ile Genç Türk gazetesini çıkardı, burada İttihatçıları eleştiren yazılar yayımladı. Bu yazılarının yaratacağı sonuçlardan çekinerek Mısır'a kaçtı, İstanbul'a dönüşünde tutuklanarak Sinop'a sürgün edildi. Daha sonra bağışlandı ve bir süre Hak Gazetesi'nde yazdı. Gönüllü olarak Balkan Savaşı'na katıldı. 1. Dünya Savaşı sırasında Bursa'da Ertuğrul gazetesini çıkardı. Milli Mücadele'ye katılmak üzere Ankara'ya gitti. Cumhuriyetin ilanından sonra İstanbul'a döndü ve Tekel İdaresi'nde çalıştı. Çeşitli gazetelerde tefrika ettiği tarihsel yapıtlarla tanındı. 1928'den itibaren Son Posta, Yeni Gün, Tan, Son Telgraf, İkdam, Kitap, Köroğlu, Vatan'da 140 kadar yapıtı tefrika edildi, bunlardan bazıları kitap hâlinde yayımlandı. Mısır'da bulunduğu yıllarda sinemayla da ilgilenen Ziya Şakir, senaryo yazarlığı da yaptı. Aynı adlı romanından uyarladığı "Allah'ın Cenneti" senaryosu 1939'da M. Ertuğrul tarafından filme çekildi. Eserlerinden bazıları: Kerbela'nın İntikamı: Türk Kahramanı Ebû Müslim, İst: Maarif, 1933; Mezhebler Tarihi: Şiilik, Sünnilik, Alevilik, Kızılbaşlık Ne Demektir ve Nasıl Çıktı?, 1938; Yakın Tarihin Üç Büyük Adamı: Talât, Enver, Cemal Paşalar, 1943; Hazreti Muhammed: Hususi, İçtimai ve İlmî Hayatı, 1943; Battal Gazi, 1943; Çırağan Sarayı'nda Yirmi Sekiz Yıl: Beşinci Murad'ın Hayatı, 1943; Hazreti Mevlânâ, 1943; İkinci Sultan Hamid: Şahsiyeti ve Hususiyetleri, 1943; Selçuk Sarayında Ömer Hayyam'ın Hayatı ve Maceraları, 1943; Bektaşi Nefes ve Mersiyeleri, 1943; Sultan Hamid ve Mikado, 1943; Sultan Hamid'in Son Günleri, 1943; Yarım Asır Evvel Bizi idare Edenler, 1943; Timurlenk ve Üç Boz Atlı, 1943; 1914, Cihan Harbi'ne Nasıl Girdik?, 1944; Osmanlı Saraylarında Cinci Hoca, 1944; Davûd Bat Şeva, 1944; Osmanlı İmparatorluğunda Muktul Vezirler, 1944; Yusuf ile Züleyha, 1944; Sultan Hamid'in Gizli Siyaseti, 1945; Nuri Demirağ Kimdir?, 1947; Hazreti Ali ve Öğütleri, 1950; Osmanlı İmparatorluğunun İlk Türk Şeyhülislamı Molla Fenâri,1951; Celâl Bayar: Hayatı ve Eserleri, 1952; Büyük Türk Kahramanı Seyid Battal Gazi'nin Efsanevi Maceraları, 1953; Fatih Sultan Mehmed, 1953; Tanzimat Devrinden Sonra Osmanlı Nizam Ordusu Tarihi, 1957; Mahmud Şevket Paşa; Hazreti Hatice, 1958; Hazreti Fâtıma, 1958; Hazreti Hamza, 1958; Haliç ve Eyüp Sultan, 1959.

“Beşinci Murad”

Henüz yorum yapılmamış.