img-book
Kategoriler:

Türk İnkilabı

Yazar: Celâl Nuri İleri

Taliin seni hadiseleri yakından takip ve tedkik edecek bir makama sevk etmişti. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu müzakere edilirken, mazbata muharrirliği ehil sorumluluğuna -iki manasıyla da- isabet etti. O muazzam hareketi gördün, anladın. Eğer görüp anladıklarını ahlâfa gösterip, anlatmakta ihmal etmiş olsaydın, işte o zaman azizim Celâl Nuri, tarihe karşı ilelebed borçlu ve mahçup kalırdın.
Neşretmeden önce bana okumak lutfunda bulunduğun eserin o borcun, fakat pek âlicenabâne bir ödeme şeklidir. Seni tebrik edenlerin ilki bulunmakta müftehirim.
Süleyman Nazif


Satın Alma Noktaları

  

 63,00

Isbn: 975-696-384-0
Eserin Adı: Türk İnkılabı
Yazar(lar): Celal Nuri İleri
Kapak: Kaknüs Ajans
Eserin Türü: Tarih
Sayfa Sayısı: 334
Ebat: 13.8 x 21cm
1882-1938
Celâl Nuri İleri 1882 yılında Gelibolu'da doğdu, İstanbul'da Galatasaray Lisesi'ndeki öğrenimini tamamladıktan sonra Hukuk Mektebi'ne devam etti. 1906 yılında buradan mezun oldu. Bir süre avukatlık yaptıktan sonra 1909 yılında gazeteciliğe başladı. Qurrier d' Orient, Le Jeune Turc, Tanin, Hak ve İkdam gazetelerinde makaleler yazdı. 1 Ocak 1918 tarihinden itibaren kendi gazetesi olan Âti, daha sonra İleri'yi çıkardı. Gelibolu milletvekili sıfatıyla son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ına katıldı. Misak-ı Milli'nin hazırlanmasında görev aldı. Millî Mücadele'yi destekledi. İstanbul'un işgali üzerine Malta'ya sürüldü. Dönüşünde TBMM'ne girdi. 10 Şubat 1922'de Kanun-ı Esasî Encümeni Reisliği'ne seçildi. 1924 yılının sonlarında sahipliğini ve başyazarlığını yaptığı İleri gazetesi kapandı. 2 Kasım 1938'de İstanbul'da öldü. Celâl Nuri İleri verimli bir gazeteci, siyaset, edebiyat ve fikir adamıdır. Gazete ve dergilerde üç bin civarında makale yazmıştır. Otuzun üzerinde kitabı vardır.

“Türk İnkilabı”

Henüz yorum yapılmamış.