img-book

Tao-culuk’daki Anahtar-Kavramlar

Yazar: Toshihiko Izutsu

Merhûm Prof. Dr. Toshihiko İzutsu’nun A Comparative Study of the Key Philosophical Concepts in Sufism and Taoism/İbn ‘Arabî and Lao-Tzû, Chuand-Tzû (Tasavvuf’da ve Tao-culuk’daki Felsefî Anahtar-Kavramların Karşılaştırılmalı Bir İncelemesi/İbn ‘Arabî ve Lao Tzû, Çuang-Tzû) başlıklı 2 cildlik âbidevî eserinin tercümesini takdîm ettiğimiz bu 2. cildinde Lao-Tzû’nun Tao Tê Çing ve Çuang-Tzû’nun da Kitab’ında ortaya koydukları Tao-culuğun anahtar kavramları semantik bir incelemeye tâbi’ tutularak incelenmiş ve Lao-Tzû ile Çuang-Tzû’nun Dünyâ Görüşü’nün temelleri ve çerçevesi ortaya konulmuştur.
Ortaya çıkan sonuç şaşırtıcıdır. Gerek İbn Arabî’nin gerekse Lao-Tzû ve Çuang-Tzû’nun âleme bakış açıları Vahdet-i Vücûd’un temelde aynı, terminolojide farklı iki versiyonu gibidir.
İbn Arabî’nin anladığı şekliyle Zât, Amâ’, Adem, Kenz-i Mahfî, Gayb Âlemi, Hakk, Kader, Rabb, Vahdet, Kesret, Rahmân’ın Nefesi, Rahmet, Nefs, Rûh, İnsân-ı Kâmil gibi anahtar-kavramların Tao-culuk’da yalnızca ontolojik muâdilleri bulunmakla kalmamakta, fakat aynı zamanda bu kavramlar İbn Arabî’de nasıl bir yapı oluşturuyor ve birbiriyle ne türlü ontolojik ilişkiler içinde bulunuyorlarsa bunların Tao-culuk’daki muâdilleri de kendi aralarında bu yapıyı ve bu ilişkileri aynen muhâfaza etmektedirler.


Satın Alma Noktaları

  

 57,00

Isbn 978-975-6963-77-7
Eserin Adı : Taoculukdaki Anahtar Kavramlar
Özgün Adı: Sufism and Taoısm: A Comparative Study Of Key Philosophical Concepts
Yazar(lar): Toshihiko İzutsu
Çevirmen(ler): Ahmet Yüksel Özemrek
Yayın Yönetmeni: Muhammet Çiftçi
Teknik Hazırlık: Hilal Yıldız
Kapak Tasarımı: Mustafa Sabri Saldamlı
Eserin Türü: İnceleme- Araştırma
Sayfa Sayısı: 304
Ebat: 13,8 x 21cm.
Basım Tarihi: 4. Basım, 2017
4 Mayıs 1914 - 1993
Pek çok felsefeyi ve mistik sistemi incelemek üzere bir ömür boyu emek vermiş olan Prof. Dr. Toshihiko İzutsu, 1914 yılında Japonya Tokyo'da doğmuştur. Japonya'da Keio Üniversitesi, Kanada'da McGill Üniversitesi ve Tahran'da İmparatorluk Felsefe Akademisi üyesi olarak ders vermiş ve araştırmalar yapmıştır, İslam, Uzakdoğu ve Batı düşünce sistemleri hakkında pek çok kitabı ve araştırması vardır. 1930'ların başından beri İsviçre'de her yıl düzenli bir şekilde toplanan Eranos Konferansları'na uzun süre sâdık bir katılımcı olarak iştirak etmiş ve genellikle Zen Budizmi hakkındaki araştırmalarını burada tebliğ olarak sunmuştur. Pek çok lisana bihakkın vâkıf olan Prof. İzutsu'nun daha önce Türkçeye çevrilmiş olan eserleri şunlardır: Kur'anda Allah ve İnsan (Kevser Yayınları, Ankara; Yeni Ufuk Yayınları, İstanbul); İslam Düşüncesinde İman Kavramı (Pınar Yayınları, İstanbul); Kur'anda Dinî ve Ahlâkî Kavramlar (Pınar Yayınları, İstanbul) ve İslam'da Varlık Düşüncesi (İnsan Yayınlan, İstanbul). Japon estetiği konusunda tanınmış bir uzman olan eşi Toshio İzutsu ile de ortak bazı makaleler yazmış ve hayatı boyunca "hikmet"in farklı tezahürlerini tek bir çerçevede birleştirmeye çalışmış olan Prof. Toshihiko İzutsu 1993 yılında vefat etmiştir.

“Tao-culuk’daki Anahtar-Kavramlar”

Henüz yorum yapılmamış.