img-book
Kategoriler: ,

Tanzimat ve Türkiye

Yazar: Engelhardt

Siyasal, sosyal ve kültürel tarihimiz açısından son derece önemli bir dönüm noktası olan Tanzimat’ın etkileri günümüzde de kendini göstermektedir. Bu bakımdan günümüz müessese ve meselelerinin açıklığa kavuşturulmasında Tanzimat’ın eni konu araştırılması gerekmektedir. Ne yazık ki bu konuda yeterli çalışmanın yapıldığını söylemek son derece zordur. Tanzimat hakkında yazılmış eserlerin en kuşatıcı ve önemlilerinden biri olan Engelhardt’ın Tanzimat ve Türkiye isimli bu eseri, Tanzimat konulu birçok esere kaynaklık etmiştir. Eser, o dönemi müesseseleriyle, siyasi süreç ve yankılarıyla bir bütünlük içerisinde ele alması yönüyle de önemlidir. Kitap, Tanzimat sürecini tarihi akışına göre 3 bölüm halinde ele almıştır. Birinci Bölümde 1826-1853, İkinci Bölümde 1854-1867, Üçüncü Bölümde ise 1868-1882 tarihleri arasındaki gelişmeler incelenmiştir. Eserin sonunda genel bir değerlendirme bulunmaktadır. Ayrıca kitabın sonuna, Gülhane Hatt-ı Hümayunu, Islahat Ferman-ı Hümayunu ve Vilayet Kanunu suretleri eklenmiştir.

Satın Alma Noktaları

  

 100,00

Isbn: 978-975-6963-31-9
Eserin Adı: Tanzimat ve Türkiye
Türkçesi: Ali Reşad
Yazar(lar): Engelhardt
Kapak: Kaknüs Ajans
Sayfa Sayısı: 528
Ebad: 13.8 x 21cm
Yazar:Engelhardt
Fransız diplomat. Rothau'da doğmuş, Nice'de ölmüştür. Konsolosluk mesleğine girmiş ve orta elçi (1874) derecesine kadar yükselmiştir. 1885'te Berlin Konferansı'na delege olarak katıldıktan sonra emekli olmuştur. Eserleri: Histoire du Droit Fluvial Conventionnel (Antlaşmaya Dayanan Nehir Hukukunun Tarihi; 1889), La Turqie et le Tanzimat (Tanzimat ve Türkiye; 1882-1883).

“Tanzimat ve Türkiye”

Henüz yorum yapılmamış.