img-book

Sosyal Düşünce Tarihimizde Şinasi

Yazar: Bedri Mermutlu

Bir aydın düşünün. Gençliğinde güçlü bir Doğu-İslam kültürü almış, Arapça ve Farsça biliyor, Osmanlı-Türk edebiyat ve kültürünü en geniş çapta tanıyor. Sonra Paris’e gidiyor ve Oryantalistlerin arasına katılıyor. Batıcılığı benimsiyor, medeniyeti Avrupa’ya ait bir seviye ve ulaşılması gereken bir ideal olarak kabul ediyor. Ticaret ve üretimde Batı’yla rekabet yerine işbirliği yapılmasını öneriyor. Voltaire’in “deist” din anlayışını benimseyip ibadeti Tanrı’yı düşünmekten ibaret sayıyor. “Halkın menfaatleri”ne ve “kanun”a çok önem veriyor, ama Batılı değerleri henüz elde etmemiş bir halkın temsili meclisindense, Batılı değerlere inanmış bir mutlak yönetimi tercih ediyor. Kendini bir “maarif dellalı” olarak tanıtıyor ve okulu Batı bilgi ve kültürüne açılan çağdaş bir kapı olarak görüyor. Çağdaş bireyi ancak çağdaş bir şehir hayatının doğurabileceği düşüncesinden hareketle bireyi şehrin açık ve rahat havasında özgürleştirmeye çalışıyor. Geleneksel “mahalle” hayatını şiddetle hicvediyor. “Yeni medeniyet aklın eseridir, özgürlük akılla başlar” diyerek Aydınlanma düşüncesinin tezlerini benimsiyor.

Satın Alma Noktaları

  

 126,00

Kitaplık: Kaknüs
Yayın Yılı:
Sayfa Sayısı:

Eserin Adı: Sosyal Düşünce Tarihimizde Şinasi
Yazar(lar): Bedri Mermutlu
Teknik Hazırlık: Ahmet Karataş
Eserin Türü: İnceleme / Araştırma
Sayfa Sayısı: 575
Ebat: 15,5 x 21,5 cm
ISBN: 978-975-6698-77-2
Basım Tarihi: 1. Basım, 2003
Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır'da ilk eğitiminden sonra devam ettiği orta eğitimini Pertevnival Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde yaptı. Aynı bölümde Lisansüstü çalışmasını yaparak 1996 yılında doktorasını tamamladı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde Öğretim Üyesi ve Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı olarak görevine devam eden Bedri Mermutlu, Lüksek Lisans ders ve danışmanlıktan yanı sıra Lisans düzeyinde Sosyoloji Tarihi, Çağdaş Sosyoloji Teorileri, Türk Sosyolojisi dersleri vermektedir. Çalışmalarını ağırlıklı olarak Tarihsel Sosyoloji ve Türk Sosyal Düşünce Tarihi alanlarında yönlendirmişti.

“Sosyal Düşünce Tarihimizde Şinasi”

Henüz yorum yapılmamış.