img-book
Kategoriler:

Sivil Toplum Kuruluşları İçin Yönetim Rehberi

Yazar: Edisyon

İşbölümü, verimlilik ve uzmanlaşma gibi kavramların STK evrelerince konuşulmaya başlaması, beraberinde .tandartlaşma kavramını gündeme getirmiş ve yapılan faaliyetlerin belli kriterler bazında değerlendirilmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Bu durumun bir yansıması olarak, STK’lar büyüdükçe işleri de artar hale gelmiş, çeşitli yönetim ve organizasyon sorunlarıyla karşı karşıya gelmişlerdir. Kimi kuruluşlar bu sorunları görmezden gelmiş, kimisi bunlara İlişkin çözümler üretmiş kimi de çözümlerin Ötesinde, ilgili sorunları Önlemeye yönelik uygulamaları bünyesine katmaya çalışmıştır. Böylece sivil toplum kuruluşu yönetimi diye bir alan ortaya çıkmış ve sivil toplum kuruluşlarında verimliliği artırmak üzere çeşitli modeller uygulanmaya başlanmıştır. Bu kitap işte bu süreçte, kendine has özellikler taşıyan, belli alanlarda benzer karakteristikleri bulunan kuruluşlar olarak STK’lar göz önüne alınarak hazırlanmış STK yönetimi için bir rehber kitaptır. STK yöneticilerinin ve çalışanlarının mutlaka okuması gereken bu kitap bir STK’nın kuruluşundan başlayarak nasıl yönetilmesi gerektiğine ve karşılaşılan sorunlara nasıl çözümler bulunabileceğine odaklanmaktadır.
Yazarlar Hakkında,
Ahmet Talat Us, Araştırmacı Ayhan Başak, Eğitim Teknolojileri Uzmanı Burcu Yeşiladalı, Araştırmacı Pınar Kuyucu, Araştırmacı, Ernst & Young Yılmaz Yaman, Araştırmacı EDAM Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Birimi


Satın Alma Noktaları

  

 

 130,00

Eserin Adı: Sivil Toplum Kuruluşları İçin Yönetim Rehberi
Kapak Tasarımı: Kaknüs ajans
Ebat: 13,8 x 21 cm
Sayfa Sayısı:166
ISBN: 975-256-018-0
Yazar:Edisyon

“Sivil Toplum Kuruluşları İçin Yönetim Rehberi”

Henüz yorum yapılmamış.