img-book

Sivil Toplum ve Demokrasi

Yazar: Edisyon

Sivil toplum ve demokrasi arasındaki ilişki birbirini gerektiren bir ilişkidir. Sık sık gündeme geldiği gibi demos’un yönetime katılması için gereken mekanizmaların çeşitlenmesi ve etkililiğinin artması demokrasinin de işlerliğini oluşturacaktır. Bu sebeple sivil toplum kavramı ve kurumu demokrasi tartışmalarının neredeyse vazgeçilmezi haline gelmiştir.
Özellikle temsili demokrasi sorununun konuşulduğu bu günlerde demokrasinin derinleştirilmesi için sivil topluma duyulan ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Bu sebeple de sivil toplum ve demokrasi ilişkisi teorik ve pratik boyutlarıyla yeniden incelenmektedir.
“Sivil Toplum ve Demokrasi” kitabı sivil toplum düşüncesi ve bu düşüncenin bir yansıması olarak sivil toplum kuruluşlarının fonksiyonunu, sivil toplum kuruluşlarının demokrasinin işleyişine katkısı olan fonksiyonlarını icra ederken karşılaştıkları yapısal ve prosedürel sıkıntılar ve buna benzer noktaları içeriyor.
“Sivil Toplum ve Demokrasi” konusunu çok geniş ve kapsamlı bir şekilde ele alan kitap, sivil inisiyatiflerin güçlenmesinin toplumsal olarak ihtiyaç duyulan dinamizmi ve demokrasiyi getireceğine olan inançla hazırlandı.


Satın Alma Noktaları

  

 51,00

Eserin Adı : Sivil Toplum ve Demokrasi
Yazar(lar): Edisyon
Yayına Hazırlayan: Lütfi Sunar
Kapak Tasarımı: Fuat Fidan
Eserin Türü: Sivil İnsiyatif Serisi
Sayfa Sayısı: 264
Ebat: 13,8 x 21cm
ISBN: 979-975-256-019-9
Basım Tarihi: 1. Basım, 2005
Yazar:Edisyon

“Sivil Toplum ve Demokrasi”

Henüz yorum yapılmamış.