img-book

Kültürel Antropoloji

Yazar: William Haviland, Dr. Harald Prins, Dr. Dana Walrath, Bunny Mcbride,

Türkiye’de 1950’lerden itibaren yaygınlaşmaya başlayan antropoloji, ülkemizin kendi kültürüne özgü problemleri çerçevesinde analizler yaparak gelişmiş ve bu arada pek çok değerli antropolog yetişmiştir. Antropoloji çalışmalarının ürünleri özellikle 1990’lardan itibaren yayın dünyasına yansımaya başlamıştır. Ancak yayınlanan kitaplar yetişmiş antropologların kendi uzmanlık alanlarında çalışmalarının bir sonucunu ortaya koymaktadır. Türk okuruna antropolojinin ne olduğunu ve antropologların nasıl çalıştığını anlatan, özellikle üniversite öğrencilerine yönelik Türkçe yayınlanmış kaliteli antropoloji kitapları  yok denecek kadar azdır. Var olanlar da belli konularda aşırı yoğunlaşarak antropolojiyi bir disiplin olarak bütüncül karakteriyle okuyucuya sunamamaktadır.
ABD’nin çeşitli üniversitelerinde 1965’ten beri antropoloji dersleri veren araştırmacı, yazar William A. Haviland’ın bu alanda standart kabul edilen Kültürel Antropoloji adlı eseri antropoloji alanında bilgisini derinleştirmek isteyen Türk okuru için önemli bir boşluğu dolduracaktır. Kitap 1980’lerde ABD’de ilk yayınlandığında kültürel dar görüşlülüğe ve ırk merkezciliğe bir tepki olarak ön plana çıktı. Kitabın en çok dikkat çeken yönü, Batılı olmayan kültürlerle Batı kültürlerine (Amerikan kültürü de dahil olmak üzere) eşit ağırlık vererek dengelenmiş olmasıdır; böylece kitabı okuyanlar tanıştıkları kültürleri kendileri karşılaştıracak ve antropolojinin kendi yaşamlarıyla ne derece ilişkili olduğunu göreceklerdir.


Satın Alma Noktaları

  

 85,00

Eserin Adı: Kültürel Antropoloji
Orijinal Adı: Cultural Anthropology: Human Challange
Yazar(lar): William Haviland/ Herald E. L. Prins / Dana Walrath / Bunny Mcbride
İngilizce Aslından Çeviren: İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu
Yayına Hazırlayan: Seda Darcan Çiftçi
Teknik Hazırlık: Yusuf Yağ
Kapak Tasarımı: Hatice Dursun
Eserin Türü: Antropoloji
Sayfa Sayısı: 930
Ebat: 15,5 x 22 cm.
ISBN: 978-975-6698-35-8
Basım Tarihi: 1. Baskı, 2008

Dr. William A. Haviland 1965'ten beri ders vermekte olduğu Vermont Üniversitesi'nden emekli Antropoloji Profesörüdür. Doktorasını Pennsylvania Üniversitesi'nde tamamlamıştır ve Guatemala, Maine ve Vermont'ta yaptı¬ğı arkeoloji, etnoloji ve fiziksel antropoloji alanlarındaki araştırmalarıyla ilgili çok sayıda yayını vardır. Dr. Havi¬land, Amerikan Antropoloji Kurumu (AAA) ve Amerikan Bilimsel İlerleme Kurumu (AAAS) başta olmak üzere, pek çok meslek derneğinin de üyesidir. 1988'de Cinsiyet ve Antropoloji Müfredatı adında, AAA tarafından desteklenen bir projeye katılmıştır.

Antropoloji öğrencilerine ders vermeyi çok seven Dr. Haviland, aynı zamanda uzaktan öğretim yöntemiyle verilen Faces oj Culture dersinin de teknik danışmanlığı¬nı yapmıştır. Yerli halkların hak ve özgürlüklerinin ateş¬li bir savnucusudur; yıllarca Maya ve Abenakilerin arası¬na karışarak araştırma yapmıştır. Halen ABD'nin kuzey doğusundaki yerlilerle birlikte çalışmakta, danışmanlık yapmakta ve Orta Amerika'daki uluslararası kentleşme konferanslarına katılmaktadır. Haviland, Tikal Reports dizisinin yardımcı editörlüğünü de üstlenmiştir.
Kitapları:
Dr. Harold Prins Kansas State Üniversitesinde Antropoloji Profesörüdür. Hollanda'da doğup büyümüştür. Hollanda ve ABD'deki çeşitli üniversitelerde tarih öncesi arkeoloji, sosyal antropoloji ve karşılaştırmalı tarih oku¬du. Nijmegen Üniversitesi'nde doktorasını yaptı ve New School for Social Research'de doçent oldu. Güney ve Ku¬zey Amerika yerlileri arasında geniş çaplı araştırmalar yürüttü. 1990'da Kansas State Üniversitesi kadrosuna ka¬tılmadan önce Nijmegen, Bowdoin ve Colby'de ders ver¬di. Genellikle (Güney ve Kuzey Amerikalı) Kızılderililer, Antropoloji Teorisi, Etnotarih, Görsel Antropoloji, Yerli Hakları ve Antopolojiye Giriş üzerine dersler vermektedir. Film yapımcılığı eğitimi de almış olan Prins, sayısız filme danışmanlık, belgesel film festivallerinde jürilik ve Görsel Antropoloji Derneği'ne başkanlık (1999-2001) yapmış ve American Anthropologist dergisinin görsel an¬tropoloji editörü olmuştur. Mi'kmaq Kızılderilileri üzerine yapılmış bir belgesel film olan Our Lives in Our Hands ve medya alanında çevrebilimin öncüsü Edmund Carpenter üzerine yapılmış Oh, What a Blow That Phantom Gave Me filmlerinin eş yapımcısıdır. Canlı ders anlatma tarzıyla tanınan Prins, Üniversitede en iyi öğretim görevlisi unvanı almış ve Coffman Seçkin Üniversite Öğretim Görevlileri Kürsüsünde yer almıştır. Eserleri arasında The Mi'kmaq: Resistance, Accomodati on and Cultural Survivai gibi çeşitli çalışmalar, 75'in üzerinde akademik makale, kitap bölümleri ve ansiklopedi maddeleri yer almaktadır.
Vermont Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yardımcı Do¬çent ve Kadın Araştırmaları bölümünde öğretim görevlisi¬dir. 1997'de Pensilvanya Üniversitesi'nde tıbbi ve biyolo¬jik antropoloji dalında doktorasını tamamladı. Doktora tezinde, kadının doğurganlığının evriminin yorumu hak¬kında yepyeni sentezler ve kuramlar geliştirdi. İlgi alanla¬rı arasına giren konular; üreme, genetik ve evrimsel tıbbın biyo-kültürel boyutlarıdır. Çalışmaları Current Anthropo-logy, American Anthropologist ve American Journal Physical Anthropology'de yayınlanmıştır. Walrath'ın çalışmaları ge¬nellikle evrimsel araştırma ve feminizm arasındaki kavramsal ilişki üzerine yoğunlaşır. Dr. Walrath, National Science Foundation, Health Resources and Services Administration, the Center jor Disease Control, Foreign Languages Area Studies, Pensylvania Üniversitesi ve Nevv York Foundation for the Arts'dan ödül ve burslar almıştır. Fransa'nın Aurignac bölgesinden, Massachusetts Wood Hole bölgesindeki Deniz Biyoloji Laboratuarına kadar birçok alanda araştırmalar yapmıştır. Dr. Walrath Yemen, Mısır ve Ermenistan'da da araştırmalar yürütmüştür. 2000 yılında Vermont Üniversitesi'nde çalışmaya başlamadan önce, Pensilvanya ve Temple Üniversiteleri ile Yemen'in Taiz şehrindeki Mohamed Ali Othman School'da dersler vermiştir. Vermont Üniversitesi Tıp Fakültesi için tıp ile antropolojiyi birleştiren yenilikçi programlar geliştiren Walrath, Jinokoloji Profesörleri Derneği tarafından desteklenen tıbbi eğitim için kadın sağlığı konusundaki bilgilendirme komitesinde görev yapmaktadır.
Lisans üstü eğitimini Columbia Üniversitesi Antropoloji Bölümünde tamamlamış, ödüllü bir yazardır. Kitapları arasında Women of the Dawn, Molly Spotted Elk: A Penobscot in Paris ve Our Lives in Our Hands: Micmac Indian Basketmakers sayılabilir. Yerli Amerikan halkları ile sıkı bir iş birliği içinde çalışarak, adı geçen kitaplarına dayanan müze sergileri düzenlemiştir. 1978'den 1988e kadar The Christian Science Monitör dergisi için Afrika, Avrupa ve Asya'dan çok sayıda makale yayınlamıştır. Çok sayıda gazete ve dergiye de katkıda bulunmuş ve pek çok kitabın bölümlerini yazmıştır; bu kitaplardan bazıları Sifters: Native American Women's Lives ve Reading Beyond Words: Contexts Jor Native History'dir. Audubon Society Field Guide to Af rican Wüdlife adlı eserin yazarlarından biridir. McBride, Kansas State Üniversitesi'nde antropoloji dalında okutman ve Illinois Principia College'de misafir öğretim görevlisidir. Maine'de Salt Enstitüsü Belgesel Alan Çalışmalan'nda dersler vermiş, hem halk hem de akademik katılımcılar için seminerler düzenlemiştir. McBride, 1981'den 1991'e kadar Maine'deki Aroostook Band of Micmacs için tarihsel araştırmalar yapmış ve toplumsal gelişim çalışmalarında bulunmuştur. Bu topluluğun federal tanınırlık kazanmasına, toprak elde etmelerine ve kültürel geleneklerini canlandırmalarına yardımcı olmuştur. Maine eyaleti McBride'ye araştırmaları ve yerli kadınların tarihçesiyle ilgili yazılarından dolayı bir onur ödülü vermiştir. Şu anda McBride National Parks Service için etnografik araştırma projesinde baş araştırmacı ve Kansas İnsan Bilimleri Konseyi'nde danışman olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda merkezi İsviçre, Cenevre'de bulunan Dünya Kadınlar Zirvesi Derneği'nin de yönetim kurulu üyesidir.

“Kültürel Antropoloji”

Henüz yorum yapılmamış.