img-book

İtiraflarım

Yazar: Lev Nikolayeviç Tolstoy

Tolstoy’un bütün öykü kahramanları kendisidir. Yaşadıklarını anlatırken, yaşamadıklarını sorgular. Bulduklarını paylaşırken, bulamadıklarının nedenlerini araştırır. Ancak Tolstoy’un iç dünyasını en açık şekilde paylaştığı eseri kuşkusuz “İtiraflarım” adlı düşünsel biyografisidir. Tolstoy, biyografisinde hayata nasıl başladığını, dünyayı algılamayı öğrenme biçimini, kaygılarını, şüphelerini, hakikate dair vizyonlarını anlatır. Zaman zaman kendisinin dışına çıkıp, başka insanlara hakikate giden yolda rehberlik etme sorumluluğunu göze alan Tolstoy, “İtiraflarım”da her şeyi bir kenara bırakıp kendisiyle hesaplaşır. Hesaplaşmasında ne bir nedensellik ne de bir öğretmenlik tavrı vardır. Kendini saklamaz, yontmaz, budamaz…
“İtiraflarım”, Tolstoy’un içine doğmuş olduğu Rus aristokrasisiyle, halkıyla, dinlerle, en çok da Ortodoks Hristiyanlık inancıyla hesaplaşmasının bir sonucudur.


Satın Alma Noktaları

  

 80,00

Eserin Adı : İtiraflarım
Özgün Adı: A Confession
Yazar: Lev Nikolayeviç Tolstoy
Çevirmen: Dr. Orhan Yetkin
Yayına Hazırlayan: Seda Darcan Çiftçi
Teknik Hazırlık: Mahmut Ali Akay
Kapak Tasarımı: Hatice Dursun
Eserin Türü: Tolstoy Kitaplığı
Sayfa Sayısı: 96
Ebat: 13,8 x 21cm
ISBN: 978-975-6963-30-2
Basım Tarihi: 16. Basım, 2012
1828 - 1910
28 Ağustos 1828 tarihinde Moskova'nın güneyinde, asil bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtı. Babası Kont Nikolay İlyiç Tolstoy, 1812 yılı Napolyon savaşlarına iştirak etmiş emekli bir yarbaydı. Tolstoy, çocukluk yıllarında ağabeyi Nikolay'ın etkisinde kalmış; gençliğe geçiş döneminde Rousseau'yu okumuş ve gençliğinde ise önce Doğu dilleriyle ilgilenmiş, sonraları hukuk tahsilini tercih etmiştir. Ne ki hürriyete olan tutkusu hukuk fakültesini de terketmesine sebep olmuştur. Tolstoy, içinde bulunduğu zaman dilimini çok iyi izlemiş ve çok iyi tanımıştır. Onun felsefî ve dinî eserlerinin başında İtiraflarım yer alır. Tolstoy bu eserinde kendi dünya görüşünü ilk defa toplu olarak açıklar ve temellendirmeye çalışır. Bunu aynı çizgideki şu eserleri izler: İnancım Neden İbarettir?, Sanat Nedir?, Susamam, Dogmatik Din Biliminin Eleştirisi, Din Nedir?,Ölüm Manifestosu, İçimizdeki Şeytan, Hayat Üzerine Düşünceler vb... Tolstoy yazdığı romanlarda insanı ve tavırlarını konu edinir. Savaş ve Banş ile Anna Karanina insan tahlilleri ve tasvirleri ile dopdoludur. Tolstoy'un kendisini ve Allah'ı arayış macerası bütün ömrüne tekabül etmektedir. Ömrü boyunca anlaşılmamıştır. Etrafındakiler onu anlamadı. Karısı bile... 82 yaşındaki huysuz ihtiyar adam yağışlı bir gecede evden kaçtı; fakat yolda hastalandı. Ve yola devam edemedi. 7 Kasım 1910'da mütevazı bir tren istasyonunda, yolculuğunun ilk durağı olan İstanbul'a hareket etmek üzereyken hayata gözlerini yumdu...

“İtiraflarım”

Henüz yorum yapılmamış.