img-book

İbn Arabi’nin Füsus’undaki Anahtar Kavramlar

Yazar: Toshihiko Izutsu

İslam, Uzakdoğu ve Batı düşünce sistemleri konusunda araştırmalar yapan Japon Keio Üniversitesi, Kanada McGill Üniversitesi öğretim görevlisi ve Tahran İmparatorluk Felsefe Akademisi üyesi Toshihiko Izutsu’nun (1914-1993) 2 ciltlik abidevî eserinin bu ilk cildinde İbn Arabî’nin Fususu’l-Hikem’indeki temel anahtar-kavramlar semantik bir incelemeye tâbi tutularak Üstad’ın Ontoloji’si ve buna bağlı olarak da “Dünya Görüşü”nün temelleri ve çerçevesi ortaya konmaktadır.


Satın Alma Noktaları


  

 30,00

Eser Adı: İBN ARABÎ’NİN FUSÛS’UNDAKİ ANAHTAR - KAVRAMLAR
Türü: Araştırma- İnceleme
Yazar( lar): Toshihiko İzutsu
Mütercim: Ahmet Yüksel Özemre
Kapak Tasarımı: Mustafa Saldamlı
Teknik Hazırlık: Betül Biliktü
ISBN: 978-975-948-32-96
Baskı ve Cilt: Alemdar Ofset
Kâğıt Kalitesi: 60 gram Enzo
Sayfa Sayısı: 376
Ebat: 13.8 x 21cm
Baskı Yılı: 4. Basım
4 Mayıs 1914 - 1993
Pek çok felsefeyi ve mistik sistemi incelemek üzere bir ömür boyu emek vermiş olan Prof. Dr. Toshihiko İzutsu, 1914 yılında Japonya Tokyo'da doğmuştur. Japonya'da Keio Üniversitesi, Kanada'da McGill Üniversitesi ve Tahran'da İmparatorluk Felsefe Akademisi üyesi olarak ders vermiş ve araştırmalar yapmıştır, İslam, Uzakdoğu ve Batı düşünce sistemleri hakkında pek çok kitabı ve araştırması vardır. 1930'ların başından beri İsviçre'de her yıl düzenli bir şekilde toplanan Eranos Konferansları'na uzun süre sâdık bir katılımcı olarak iştirak etmiş ve genellikle Zen Budizmi hakkındaki araştırmalarını burada tebliğ olarak sunmuştur. Pek çok lisana bihakkın vâkıf olan Prof. İzutsu'nun daha önce Türkçeye çevrilmiş olan eserleri şunlardır: Kur'anda Allah ve İnsan (Kevser Yayınları, Ankara; Yeni Ufuk Yayınları, İstanbul); İslam Düşüncesinde İman Kavramı (Pınar Yayınları, İstanbul); Kur'anda Dinî ve Ahlâkî Kavramlar (Pınar Yayınları, İstanbul) ve İslam'da Varlık Düşüncesi (İnsan Yayınlan, İstanbul). Japon estetiği konusunda tanınmış bir uzman olan eşi Toshio İzutsu ile de ortak bazı makaleler yazmış ve hayatı boyunca "hikmet"in farklı tezahürlerini tek bir çerçevede birleştirmeye çalışmış olan Prof. Toshihiko İzutsu 1993 yılında vefat etmiştir.

“İbn Arabi’nin Füsus’undaki Anahtar Kavramlar”

Henüz yorum yapılmamış.