img-book
Kategoriler:

Hayal Alemleri

Yazar: William C. Chittick

İbn Arabî ve Dinlerin Çeşitliliği Meselesi
New York State Üniversitesinde öğretim üyesi olan araştırmacı, yazar William C. Chittick, doktorasını Seyyid Hüseyin Nasr yönetiminde Tahran Üniversitesinde tamamlamıştır. İslami düşünce geleneğini derinlemesine incelemiş, felsefe ve tasavvuf alanlarında son derece önemli bulgulara varmıştır.
Chittick bu kitapta, varlık (vücud) kavramını ve dinlerin çeşitliliği problemini Muhyiddin Arabi’nin en önemli eserlerinden biri olan Futuhat-ı Mekkiye çerçevesinde tartışır.
Kitap üç bölümden oluşur. “İnsanın Mükemmelliği” adlı Birinci Bölüm’de vücud ve vücud ışığında âlem ve insan ilişkileri anlatılır. Bu ilişkiye bağlı olarak “İnsan-ı Kâmil” kavramına değinilir. “Hayal Âlemleri” adlı İkinci Bölüm, İbn Arabi’nin hayal kavramına ayrılmıştır. Zihnin kurgusundan ibaret olmayan hayale ait görünüşler ve İbn Arabi’nin tecrübelerinden örnekler verilir. Allah’ın rahmetinin gazabını geçtiği vurgulanır. “Dinlerin Çeşitliliği” adlı Üçüncü Bölümde İbn Arabi’nin inancın doğası ve dinlerin çeşitliliği hakkındaki görüşleri açıklanır.


Satın Alma Noktaları

  

 170,00

Eserin Adı: Hayal Âlemleri: İbn Arabî ve Dinlerin Çeşitliliği Meselesi
Özgün Adı: İmaginal Worlds: İbn Al-‘irabi And The Problem of Religious Diversity
Yazar(lar): William C. Chittick
Özgün Dili: İngilizce
Çeviren: Mehmet Demirkaya
Y. Hazırlayan: Seda Darcan Çiftçi
Teknik Hazırlık: Ahmet Bilal Türk
Kapak Tasarımı: Kaknüs Ajans
Eserin Türü: Araştırma -İncleme
Sayfa Sayısı: 240
Ebat: 13,8 x 21cm
ISBN: 978-975-6963-72-2
Cilt: Karton Kapak
Baskı ve Cilt: Alemdar Ofset
Kâğıt Kalitesi: 60 gram Enzo
Basım Tarihi: 4.Basım Ağustos 2016

Araştırmacı, yazar; hâlen New York State Üniversitesi'nde öğretim üyesi, İslâmî düşünce geleneğini derinlemesine incelemiş, özellikle felsefe ve tasavvuf alanında son derece önemli bulgulara varmıştır. 1979'da Türkiye'de de bulunan yazar, doktorasını Seyyid Hüseyin Nasr yönetiminde 1974'te Tahran Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Doktora çalışmasında Abdurrahman Cami'nin Nakdu'nnusûs fî şerh-i nakşi'l-fusûs adlı eserini incelemiştir.

Başlıca eserleri: The Sufi Path of Knowledge: Ibn al-Arabil Metaphysics of Imagination; The Sufi Path of Love: The Spiritual Teachings of Rumi; Faith and Practice of islam; A Shi'ite Anthology; Imaginal Worlds: Ibn al-Arabi and the Problem of Religious Diversity; The Self-Disclosure of God: Principle of Ibn al-Arabi's Cosmology.

“Hayal Alemleri”

Henüz yorum yapılmamış.