img-book

Dirilen Adam

Yazar: Mir Celal Paşayev

Azerbaycan’da sevilen ve sayılan büyük romancı Mir Celâl Paşayev’in Türkiye’de yayınlanan ilk kitabı olan Dirilen Adam, 1934-1935 yıllarında yazıldı. Bu dönem eski SSCB’de diktatörlüğün ayyuka çıktığı yıllardır. Edebiyatta ise slogancılık ve propaganda dönemidir. O yıllarda edebiyat, Sovyet değerlerini tebliğ etmek adına yapılan meddahlık ve dalkavukluğun meydanıdır. Mir Celâl Paşayev’in romanı ise daha çok meziyetleriyle dikkat çeker ve Azerbaycan tarihinin belirli bir dönemini yansıtan, canlı bir hikâye olarak öne çıkar.
Olay son derece karmaşık ve fırtınalı bir dönem olan 19. yüzyılın sonlarında geçiyor. Bu kaotik dönem, kabadayıların, ağaların, soyluların ve devlet memurlarının her istediklerini yaptığı, ortalığı karıştırdığı, hatta güçlü olan herkesin kendi başına bir devlet olduğu yıllardır. Eserin kahramanlarından Kadir ise bu dönemin başı belâlı kurbanlarındandır. Kadir karın tokluğuna yaşayan ve bin bir türlü meşakkatlere katlanarak geçimini sürdüren fakir bir çiftçidir. Tek tesellisi ise canından çok sevdiği karısı Kumru ve körpe kızıdır. Ama ailenin mutluluğu uzun sürmez. Köyün ağası Bebir, Kadir’in karısı Kumru’ya aşık olur ve kadını elde etmek için, hileye başvurarak Kadir’i evinden uzaklaştırır.


Satın Alma Noktaları

  

 

 35,00

Eserin Adı: Dirilen Adam
Yazar(lar): Mir Celâl Paşayev
Çevirmen(ler): Ali Ekber Aliyev / Azat Ağayev
Kapak Tasarımı: Kemal Serkan Söğüt
Eserin Türü: Roman
Sayfa Sayısı: 192
Ebat: 13,8 x 21 cm
ISBN: 975-256-062-8
Basım Tarihi: 1. Basım, 2006
26 Nisan 1908-28 Eylül 1978
Azerbaycan edebiyatında, sosyalist realizm akımının yerleşmesinde büyük katkısı olan yazar Mir Celâl Paşayev 26 Nisan 1908'de Erdebil'de doğdu, 28 Eylül 1978'de Bakü'de vefat etti. 1930'lu yılların en önemli romancılarından olan Mir Celâl Paşayev, bir anlamda Azerbaycan'da roman türünün temelini atmıştır. Yazdığı altı roman ve yüzlerce hikâyenin yanısıra, Fuzûlî üzerine yaptığı bilimsel araştırmalar ile Azerbaycan'daki en büyük Fuzûlî uzmanı olarak bilinir. Azerbaycan Türkçesinin gelişmesine de ciddi katkılarda bulunmuş olan yazar, en ünlü romanı "Dirilen Adam"da köylülerin, ağalara ve cahil mollaların despotizmine karşı yürüttüğü toplumsal mücadeleyi anlatıyor ve bu mücadelenin topluma neler kazandıracağına ilişkin ipuçları veriyor. Romanda köylü bir gencin uyanış sürecinin tablosu çizilirken, edebiyata yeni bir kahraman tipi ve estetik bir ideal kazandırılıyor.

“Dirilen Adam”

Henüz yorum yapılmamış.