img-book
Kategoriler:

Dervişler Arasında İki Hafta

Yazar: Carl Vett
Bir Dergâhta Derviş Olarak Bir Süre Kalmasına İzin Verilen İlk Gayrimüslim Oldum

Batı’da ve Hindistan’da yıllardır sürdürdüğüm psişik araştırmalar, bende dervişlerin kendilerine has usûllerle ulaştıkları coşkun ruh hâllerini ilk elden gözlemleme arzusu uyandırmıştı. İslâm’ın derviş tarikatlarını manevi yola girmeye olanak tanıyan okullar olarak tanıdım. 1925 yılında İstanbul’daki Nakşibendi dervişleri arasında iki hafta geçirdim.
Bu hatıratı yayımlamak gayesiyle tutmamıştım. Ancak Şubat 1931’de Menemen’de idam cezasına çarptırılan 29 kişinin arasında, Şeyh Esat Efendi, oğlu ve dergâhta bir arada bulunduğum dervişlerden bazılarının da olması, orada yaşadığım tecrübelerin daha geniş çevreleri ilgilendirebileceğini düşünmeme neden oldu.
Şu unutulmamalıdır ki, bu kitap şu an tarihe mal olmuş bir dönemi anlatmaktadır. O dönemin Sûfîleri arasında üst düzey yöneticiler, üniversite profesörleri, yüksek rütbeli askerî subaylar ve zengin tüccarlar vardı. Osmanlı sultanları genellikle bir veya birden fazla tasavvuf yoluna bağlıydılar.
Günümüzdeki gibi geçmişle bağın kökten koparılması, değişimin fiiliyat biçiminde bazen gerekli olabilir. Ancak Türk halkı gibi, birçok fazilet ve güzel vasfa sahip insanların arasında, geçmiş güzelliklerin duyarlı bir biçimde hatırlanması, bizleri sadece ve sadece daha yüce bir ferdî saygıya ve daha güçlü bir vahdet duygusuna ulaştırır.
Dergâhta geçirdiğim süreye ve orada tanıştığım âlimlere en kalbî şükran duygularımla bu kitabı Esad Efendi’ye ve 3 Şubat 1931’de idam edilen Mehmed Ali Efendi’ye ithaf ediyorum.


Satın Alma Noktaları

  

 250,00

Eserin Adı: Dervişler Arasında İki Hafta
Yazar(lar): Carl Vett
Türkçesi: Seda Darcan Çiftçi, Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Eserin Türü: Gezi / Hatırat
Kapak Tasarımı: Kaknüs ajans
Teknik Hazırlık: Ahmet Bilal Türk
Sayfa Sayısı: 320
Ebat: 13,8 x 21 cm
ISBN: 978-975-6698-98-3
Basım Tarihi: 3. Baskı, 2022
Yazar:Carl Vett
1870
1870li yıllarda Kopenhag'da dünyaya geldi. Önce sosyal bilimler alanında çalışmalar yaptı, daha sonra ilgi alam "mistik, medyumistik ve psikolojik" konulara yöneldi. Zamanla ruhbilimde derinleşti. 1905'te Danimarka'da kurulan Psişik Araştırma Cemiyeti'nin (The Society of Psychical Research) 1920'li yıllardaki yöneticisi oldu. 1921 sonbaharında Kopenhag'da I. Uluslararası Metapsişik Konferansı'nın (The First International Conferece of Psychical Research) düzenlenmesini sağladı. Çalışmaları sırasında Hindistan'a gitti. Orada tanıştığı, İslâm'ı kabul etmiş bir imamın ve Batılı araştırmacıların tavsiyesi ile İslâm Tasavvuf’u üzerine çalışmaya karar verdi. 1925'te İstanbul'a geldi. Tasavvuf tarikatlarını inceledi. Kelâmî Dergâhı'nda on beş gün kaldı. Hatıraları 1931'de Selt-same Erlebnisse in einem Derwischkloster adıyla Almanca olarak yayınlandı ve 1953'te Derwish Diary adıyla İngilizce'ye çevrildi.

“Dervişler Arasında İki Hafta”

Henüz yorum yapılmamış.