img-book
Kategoriler:

Çocuk ve Ergende Şiddet

Yazar: Halil Ekşi, Erkan Yaman,

BASKISI YOK
Karma Metodolojiye Dayalı Bir Alan Çalışması
Dünyada ve Türkiye’de gençler arasında şiddetin hızlı bir artış göstermesi şiddet konusunun doğasına olan ilgiyi artırmış, şiddetle ilişkili araştırmaların sayısı ve türü çeşitlenmiştir. Salt şiddet üzerine yapılan çalışmaların yoğunlaşması yanında saldırganlık, taciz, zorbalık gibi şiddetin diğer boyutlarını ve okul güvenliğini içeren araştırmalar hız kazanmış, şiddetin psikolojik yönünü ifade eden araştırmalarda da artış görülmeye başlamıştır.
Şiddet, aynı zamanda okulun kendisine atfedilen işlevlerini de yerine getirmesi açısından bir bariyer olarak karşımıza çıkmakta, bu önemli sorunun ortadan kaldırıl(a)maması ise okul sağlığı açısından son derece önemli olumsuz çıktılara neden olmaktadır. Bu bağlamda kitabımızın amacı, çocuk ve ergende şiddetin ortaya konması ve sorunun çözüm noktasında yarar sağlanmasıdır.
Çocuk ve gencin şiddetten uzak bir ortamda sağlıklı bir şekilde yetişmeleri aynı zamanda önemli bir eğitimsel görevdir. Çocuk ve gençlerin huzur ortamında yaşamaları onların benlikleri, akademik kariyerleri ve sağlıklı bir gelecek nesil için de çok önemlidir.
Kitapta şiddetle ilgili karma metodolojiye dayalı bir araştırmaya yer verilmiş; araştırma, nicel-nitel araştırma yöntemiyle çok boyutlu olarak incelenmiş ve ulaşılan sonuçlar tartışılmıştır.


Satın Alma Noktaları

  

 42,00

ISBN: 978-975-256-289-9
Eser Adı: ÇOCUK VE ERGENDE ŞİDDET
Türü: Psikoloji
Yazarlar: Halil Ekşi – Erkan Yaman
Teknik Hazırlık: Furkan Selçuk Ertargin
Kapak Tasarım: Hatice Dursun
Baskı: Alemdar Ofset
Kâğıt Kalitesi: Enzo
Sayfa Sayısı: 192
Ebat: 13.8 x 21cm
Baskı Yılı: 2010
Yazar:Halil Ekşi
1970 Rize-İkizdere doğumluyum. İlk ve orta öğretimini İstanbul Üsküdar’da tamamladıktan sonra ve 1987 yılında girdiğim Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden 1992 yılında mezun oldum. 1992-1996 yılları arasında çeşitli orta öğretim kurumlarında öğretmenlik ve psikolojik danışmanlık yaptıktan sonra 1996 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümüne araştırma görevlisi olarak girdim. 1998 yılında yüksek lisansı, 2001 yılında ise doktorayı tamamladım. 2005 yılı sonunda ise Eğitim Psikolojisi alanında doçent ünvanı kazandım. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında 2006- 2011 yılları arası doçent ünvani ile çalıştıktan sonra 2011 yılından itibaren profesör ünvanı ile öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Özel çalışma alanım ise psikolojik perspektiften ahlak/moral gelişimi ve eğitimi ile Manevi yönelimli psikoterapi ve psikolojik danışmanlıktır. Başta SSCI, ERIC olmak üzere çok sayıda prestijli indekste yer alan Educational Sciences: Theory & Practice (www.estp.com.tr) dergisinin baş editörlüğü ile psikolojik süreçler bağlamında maneviyat ve maneviyat ile ilgili bütün konular üzerinde yapılan bilimsel araştırma ve çalışmaları yayımlayan hakemli, uluslararası bilimsel bir dergi olan  Spiritual Psychology and Counseling (SPC) [http://spiritualpc.net] editörlüğü görevlerini sürdürmekteyim. Türkiye’de tüm bilim alanlarında geliştirilmiş ya da Türkçe’ye uyarlanmış ölçme araçlarını sistematik ve taranabilir bir şekilde bir araya getirmeyi amaçlamayan TOAD (Türkiye Ölçme Araçları Dizini) [toad.edam.com.tr] veritabanı ile araştırmacılara hizmet etmeyi amaçlamaktayız. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim dalında yrd. doç. dr. olarak çalışan BÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü (1998) mezunu Füsun Öztürk-Ekşi ile evliyim ve M. Cem  ve Z. Serra’nın babasıyım.
Yazar:Erkan Yaman
1974
1974 doğumludur. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D.da lisans öğrenimini tamamladı. Daha sonra İstanbul'da özel bir fabrikada satış müdür yardımcılığı yaptı. İstanbul'da özel bir dershanede Rehber öğretmenlik yaptı. Ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Yüksek lisansını Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Planlaması; doktorasını Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde yine Eğitim Yönetimi ve Denetimi A.B.D.da yaptı. Doktora süresince Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri BÖlümünde görev yaptı. 2007 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümüne tekrar geri dönerek Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmaya başladı. Evli ve bir çocuk babasıdır. Araştırma konuları yüksek öğretim kurumlarında kalite, eğitimde etik, öğretmen eğitimi, eğitim yönetimi, eğitimde teftiş, kariyer geliştirme, örgütsel davranış ve şiddet-psikoşiddettir.

“Çocuk ve Ergende Şiddet”

Henüz yorum yapılmamış.