img-book
Kategoriler:

Azerbaycan

Yazar: Prof.Dr. Musa Qasımlı

Türklerinin Millî Mücadele Tarihi 1920-1945
Bakü’de Türkiye tarafından yaptırılan Şehitlik Camii’nin hemen yanındaki şehitlikte Enver Paşa’nın Azerbaycan Türklerinin Milli Mücadelesi adına şehit düşmüş Türk askerleri yatar. Burayı ziyaret eden her Türk’ü duygulandıran bir tablodur bu. Fakat bu mücadelenin öncesi ve sonrası, ayrıntıları maalesef hiç bilinmez. İşte konunun uzmanları tarafından bir başyapıt olarak nitelendirilen bu eser, Azrbaycan Türklerinin yanı sıra Kafkasya genelinde Türki Cumhuriyetlerin, dolayısıyla Türk kimliğinin Bolşeviklere, Sovyet devletine ve dünya tarihi sahnesindeki çeşitli siyasi oyunlara karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor.
Yazar Musa Qasımlı, ünü bulunduğu ülke sınırlarının dışına taşan ender Azerbaycan tarihçilerindendir. Çalışmaları yerli ve yabancı tarihçilerin yapıtlarına kaynaklık edecek düzeyde titiz hazırlanmış, yoğun bilgi içermektedir. Yazarın eserlerinin en önemli özelliği, çalışmalarını zengin arşiv literatürü eşliğinde sürdürmüş olmasıdır.
Azerbaycan tarihi; siyasal ve kültürel değerlerini ve topraklarını işgal etmeye çalışan Romalılara, Pers hükümdarlara, Araplara, Moğollara ve Ruslara karşı büyük direniş sergileyen bir toplumun tarihidir. Bu tarihin önemli aşamalarından birini 27 Nisan 1920 yılında Azerbaycan’ın Bolşevik Rusyası tarafından işgal edilmesinden 18 Ekim 1991 yılında yeniden bağımsızlığına kavuştuğu güne kadar geçen süreci kapsayan dönem oluşturmaktadır.


Satın Alma Noktaları

  

 

 154,00

Eserin Adı: Azerbaycan Türklerinin Milli Mücadele Tarihi 1920-1945
Yazar(lar): Prof. Dr. Musa Qasımlı
Çevirmen(ler): Ekber N. Necef
Teknik Hazırlık: Yusuf Yağ
Kapak Tasarımı: Hatice Dursun
Eserin Türü: Tarih
Sayfa Sayısı: 704
Ebat: 15.5 x 22 cm
ISBN: 975-256-073-3
Basım Tarihi: 1. Basım, 2006
1957
1957 yılında Azerbaycan'da doğdu. 1974 yılında Azerbaycan Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesinde yüksek eğitime başladı. 1979'da üniversiteyi, 1985'te yüksek lisansı tamamladıktan sonra araştırma görevlisi, 1992 yılında uluslararası ilişkiler alanında doktor ünvanı aldı. Halihazırda Bakü Devlet Üniversitesi’nde profesör olarak bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir. Müellif sırasıyla Eğitim Bakanlığı Yöntem Bilim Şurası Tarih bölümünün, Eski Sovyet Bilimler Akademisinin, Amerika Arizona Üniversitesi Orta Doğu Araştırmalar Cemiyetinin, Harvard Üniversitesi Merkez Avrasya Araştırmaları Cemiyetinin, Ukrayna Uluslararası Kadrolar Akademisinin üyesidir. Azerbaycan'da yayınlanan çok sayıda kitap ve makalesi dışında Türkiye, ABD, Almanya, Polonya, Rusya, Romanya, Ukrayna, Kazakistan, Gürcistan ve İran'da da bir sıra kitap ve makaleleri basılan ve büyük ilgi gören müellif, 1985-2005 yılları arasında 20'den fazla uluslararası konferansa konuşmacı olarak katılmıştır. Yurtiçi ve yurtdışında yayınlanan bir bilimsel derginin yayın kurulu üyesidir.

“Azerbaycan”

Henüz yorum yapılmamış.