img-book
Kategoriler:

Amak-ı Hayal

Yazar: Filibeli Ahmet Hilmi
5.00 out of 5 based on 1 customer rating
1 customer review

“Bu kitabı, hakikat aşkıyla yanan, akılla kavranamayacak konuları merak eden insanların zevkle okuyacağı kanaatindeyim.” Filibeli Ahmed Hilmi kitabını böyle takdim ediyor okurlarına. 1865 yılında Bulgaristan’ın Filibe şehrinde dünyaya gelen Filibeli Ahmet Hilmi (1865-1913), Galatasaray Lisesi’ni bitirmiş, Düyunu Umumiye’de memurluk yapmış, siyasi nedenlerle Beyrut, Mısır ve Libya’da kalmak zorunda kalmıştır. Çıkardığı gazeteler dönemin yöneticileri tarafından kapatılmıştır. Çeşitli gazetelerde yazılar yazan ve tasavvufla ilgilenen yazarın 40 kadar eseri vardır.
Amak-ı Hayal, 23 “fantastik” hikâyeden oluşuyor. Ne var ki Ahmed Hilmi bey, tasavvufla tanıştıktan sonra kaleme aldığı bu hikâyeleri çok ciddiye alıyor ve şöyle diyor:
“Okuyucularımıza sunduğumuz bu hikâyeler (bunların hikâye olup olmadığı iyi düşünülmelidir) eğer beğenilirse kendimizi bahtiyar sayacağız. Zira, bu kitaba rağbet edilmesi, insanların ciddi meselelerle ilgilendiğini göstermesi bakımından çok önemli.” Ahmed Hilmi Bey’in bütün bir kitapta vermeye çalıştığı ders şu metinde gizli: “Ey avare yolcu! Yürü! Durma, yürü! Bu geçici alemin zevkleri seni Allah’a kavuşmaktan alıkoymasın. Bu eşsiz manzaraların, bu güzelliklerin hepsi yalnızca bir rüya ve hayaldir. Ey zavallı ziyaretçi!Yürü! Durma, yürü! Yürü, kendi aslına kavuş. Kemalin dereceleri bunlardır. Geçici süs ve gösterişi terk edip, yürü ki Allah’a kavuşma kadehinden içesin. Yürü ki, yokluk meydanında Allah’ın kudretini ve sırrını göresin.”


Satın Alma Noktaları

  

 150,00

Kitabın Adı: A’mâk-ı Hayal
Alt Başlık: Hayalin Derinliklerinde Yolculuk
Yazar: Filibeli Ahmed Hilmi
Yayına Hazırlayan: Muhammet Çiftçi
Teknik Hazırlık: Mustafa Saldamlı
Kapak Tasarımı: Hatice Dursun
Eserin Türü: Türk Klasikleri
Sayfa Sayısı: 192
Ebat: 13,8 x 21 cm.
Kağıt: 60 gr Enzo
Baskı, Cilt: Alemdar Ofset
ISBN: 978-975-6963-05-0
Basım Tarihi: 22. Basım, 2020; Günümüz Türkçesi ile Tam Metin
1865
1865 yılında, Bulgaristan'ın Filibe şehrinde dün¬yaya geldi. Şehbender Süleyman Bey'in oğludur. İlköğrenimine Filibe'de başlayan Ahmed Hilmi, daha sonra İstanbul'a gelerek Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. 1890 senesinde Duyûn-ı Umumiye İdaresi'nde memuriyete başladı. Görevli olarak Beyrut'a gönderildiği sırada Jön Türkler'in arasında yer aldığı için Mısır'a kaçmak zorunda kaldı. Orada "Çaylak" adında bir gazete çıkardı. 1901 yılında tekrar İstanbul'a geldiyse de, dönemin padişahı Sultan Abdülhamit tarafından Libya'ya sürüldü. Burada tasavvufla ilgilenmeye başladı ve Arusî tarikatına girdi. 1908'de, Meşrutiyet'in ilân edilmesi üzerine yeni¬den İstanbul'a geldi ve "İttihad-ı İslam" adında bir gazete çıkarmaya başladı. Fakat bu gazete kısa bir süre sonra kapatıldı. Bir süre "ikdam" ve "Tasvir-i Efkâr" gazetelerinde yazılar yazdı. 1910 yılında "Hikmet" isminde bir gazete çıkardı. Fakat İttihat ve Terakki'ye cephe aldığı için bu gazetenin de ömrü uzun sürmedi. 40 kadar eser yazan Ahmed Hilmi 1913 yılında vefat etti ve Fatih Camii avlusuna gömüldü.

  1. Mustafa

    5 üzerinden 5 oy aldı

    Muhteşem bir kitap, 7 kere okudum..