img-book
Kategoriler:

21. Yüzyılda Ulus, Çokkültürlülük ve Etnisite

Yazar: Ömer Say

Orta Çağ sonlarından itibaren kilise kurumunun kontrolünden bağımsızlaşmaya başlayan devletlerin her birinin kendi toplumsal birimini oluşturarak örgütlenmeleri, yeni bir siyasal bilincin ürünü olarak gelişmiştir. Yeni Çağ boyunca inşa edilen bu homojen ve merkezî devlet fikri egemen olmaya başlamış ve bu çerçevede farklı ulusların bir arada bulunmasını gerektiren imparatorluklar birer birer yıkılmıştır. 20. yüzyıl boyunca da imparatorluk kalıntısı gösteren sömürgeci devletler sömürge topraklarından çekilmek zorunda kalmışlardır. Öte yandan aynı yüzyıl içinde modem ulus devletlerin homojen ve merkezî yapısına yeni eleştiriler de yöneltilmeye başlanmıştır. Bu eleştirileri homojenlik fikrinin heterojen toplum modeli lehine terk edilmesini içeren yeni bir siyasal yaklaşımın doğuşu takip etmiştir. 20. yüzyıl boyunca toplum düşüncesindeki bu değişim, merkezî bir birlik etrafında toplanmış olan Batı Avrupa devletlerinin yeni politikalar üretmelerini zorunlu hale getirmiştir. Zira İkinci Dünya Savaşı sonrasında gözlemlenen bağımsızlık hareketleri ve uygulamaya konulan çok kültürlü politikalar, kudretli merkezî devlet fikrinin terk edildiğinin bir göstergesi olduğu gibi modern devletlerin ulusçuluk fikrinden vazgeçme eğilimi içine girdiklerine de işaret etmektedir. Modern devletlerin ulusçuluk ısrarlarından vazgeçtiği bu dönem aynı zamanda etnik ve bölgesel ulusçulukların ivme kazandığı yıllar olmuştur.


Satın Alma Noktaları

  

 150,00

Kitaplık: Kaknüs
Yayın Yılı:
Sayfa Sayısı:

ISBN: 978-975-256-391-9
Eser Adı: 21. Yüzyılda Ulus, Çokkültürlülük ve Etnisite
Türü: Sosyoloji
Yazar: Ömer Say
Kapak Tasarımı: Kaknüs Ajans
Baskı: Alemdar Ofset
Sayfa Sayısı: 219
Ebat: 13,50 x 21,00 cm
Yazar:Ömer Say
1965
1965 yılında Sivas/Gürün'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gürün'de tamamladı. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümüne kaydoldu. 1984 yılında, aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde öğrenimine devam etmeye başladı. 1988 yılında bir yıl süreyle yabancı dil öğrenimi için İngiltere'de bulundu ve Türkiye'ye döndükten sonra kısa dönem askerliğini 1990 yılı içinde İngilizce mütercimi olarak tamamladı. Bir süre özel sektörde ithalat elemanı olarak çalıştıktan sonra 1993 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne araştırma görevlisi olarak atandı. Halen aynı bölümde yardımcı doçent olarak görevini sürdürmektedir. Say'ın, 1987 yılından itibaren Yedi iklim, Yönelişler ve Seyir dergilerinde öyküleri yayınlanmaktadır.

Ek bilgi

Boyutlar 15 × 22 cm

“21. Yüzyılda Ulus, Çokkültürlülük ve Etnisite”

Henüz yorum yapılmamış.