img-book
Kategoriler:

Weber’de Kapitalizmin Ruhu ve İslam Üzerine Sosyo Psikolojik Bir Deneme

Yazar: Ömer Evren Tanyaş

İnsanlık tarihindeki en büyük değişimlerden birine yol açan sanayi kapitalizmi, üretim üzerine inşa edilmiş sosyo ekonomik bir sistemdir. Ancak günümüzde dünyadaki mal ve hizmetin büyük bölümü Batı dünyası dışında üretilirken bu dünyanın dışındakiler hala, gerek iktisadi gerek siyasi gerekse kültürel alanda izleyici konumdan kurtulamamışlardır.
Tüm bunlar, Batı dünyasından doğan bu sistemin, içinden çıktığı kültüre dair bazı özgün motivasyonları, global hegemonya aracı olarak kullanmaya devam ettiğine işarettir.
Bu hegemonyanın araçlarından olan kapitalizmin fikri psişik köklerinin, düşünce dünyamızdaki aksini çözümleme amacıyla bu sosyo psikolojik deneme kaleme alınmıştır.


Satın Alma Noktaları

  

 120,00

Eserin Adı: Weber'de Kapitalizmin Ruhu ve İslam Üzerine Sosyo Psikolojik Bir Deneme
Yazar(lar): Ömer Evren Tanyaş
Kapak Tasarımı: Kaknüs ajans
Ebat: 13,8 x 21 cm
Sayfa Sayısı:118
ISBN: 975-256-093-8
1968
1968 yılında Ankara'da doğdu. İlköğrenimini İstanbul'da tamamladı. Saint-Benoit Lisesi'nden 1988 yılında mezun oldu. Yüksek öğrenimi ise Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünde gerçekleştirdi. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Ekonomik Aktörlerin Değişen Değerleri" adlı teziyle yüksek lisansını bitirdi. Ömer Evren Tanyaş hâlen dış ticaret, finans ve mali konular üzerine çalışmaktadır.

“Weber’de Kapitalizmin Ruhu ve İslam Üzerine Sosyo Psikolojik Bir Deneme”

Henüz yorum yapılmamış.