img-book
Kategoriler:

Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testler-KişilikTestleri-3

Yazar: Elif Güneri

Psikolojik testler klinik alanda kişilik, zekâ gibi bireysel niteliklerin ölçümü ile tanı ve değerlendirme gibi pratik ihtiyaçların yanı sıra araştırma amacı için de yaygın olarak kullanılan ölçme araçlarıdır. Araştırma ve uygulama süreçlerinde sıklıkla başvurulan araçlar olmalarına rağmen bu testlerin uygulama ve değerlendirme aşamalarına ilişkin, yeterli düzeyde ve kolay ulaşılabilir kaynaklar mevcut değildir.
Bu çalışma, Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), Tematik Algı Testi (TAT), Louisa Düss Psikanalitik Hikâyeler Testi gibi kişiliğin ölçülmesinde yaygın olarak kullanılan objektif ve projektif yedi testi ele alarak bu testlerin niteliği, uygulama ve değerlendirme süreçleri hakkında bilgi sunmaktadır.  Bu kapsamda, testlerle ilgili bilimsel literatür ve uygulamaya dair pratik bilgiler bir arada yer almaktadır. Testlerin, kim tarafından geliştirildiği, önceki sürümleri ve revizyonları, standardizasyon çalışmaları gibi künye bilgileri ile kimlere uygulandığı, uygulama aşamasında testörün nasıl bir yöntem ve sıra izleyeceği, nasıl yönerge vereceği, testi nasıl puanlandıracağı ve değerlendireceği gibi uygulama bilgileri bunlar arasındadır.
Kişilik Testleri, hem test eğitimleri için bir kaynak kitap hem de testörler için uygulamaya yönelik pratik bir başvuru kitabı olma niteliğini taşımaktadır.


Satın Alma Noktaları

  

 

 185,00

ISBN: 978-975-256-525-8
Eser Adı: Kişilik Testleri
Üst Başlık: Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testler
Yayına Hazırlayan: Elif Güneri
Türü: Psikoloji
Yayın Yönetmeni: Muhammet Çiftçi
Editör: Seda Darcan Çiftçi
Teknik Hazırlık: Ahmet Bilal Türk
Kapak Tasarımı: Ahmet Bilal Türk
Baskı-Cilt: Alemdar Ofset
Kâğıt Kalitesi: 60 gr trend Kitap Kağıdı
Sayfa Sayısı: 216
Ebat: 15.5 x 22cm
Basım Tarihi: 1. Basım, Aralık 2016
Yazar:Elif Güneri
Elif Güneri İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdikten sonra uzun yıllar Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde klinik psikolog olarak görev yapmış ardından Marmara Üniversitesinde 1 yıl öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Yüksek lisansını Maltepe Üniversitesinde Klinik Psikoloji alanında enstitü birincisi olarak tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsünde doktora yapmıştır. Akademisyenlik görevini şu anda İstanbul Gelişim Üniversitesinde yardımcı doçent olarak sürdürmektedir. 2007 yılında Mavi Martı Psikolojiyi, 2012 yılında Klinik Psikoloji Enstitüsünü kurmuş ve hâlen psikolog-terapist olarak çocuk, ergen ve yetişkin danışanlarını Mavi Martı Psikolojik Danışma Merkezinde kabul etmekte, aynı zamanda eğitim koordinatörü ve test eğitmeni olarak Klinik Psikoloji Enstitüsünde meslektaşlarına ve öğrencilerine ülkemizde kullanılan testlerin nasıl yapıldığı üzerine dersler vermektedir. “Şizofreni ve Bipolar Affektif Bozukluk-Manik Epizod Tanısı Almış Hastaların Rorschach Protokolleri Açısından Karşılaştırılması” başlıklı yüksek lisans tezi ile “Yatan ve Poliklinikten Takip Edilen I. Eksen Psikiyatrik Bozukluk Tanısı Almış Kişilerde Şiddet Davranışı ve Eğiliminin Karşılaştırılması” başlıklı doktora tezi yazarın akademik yayınlarıdır. Kayıp Ülkeler: Şizofreni-Bipolar Affektif Bozuluk; Akıl Hastalıkları ve Şiddet: Şiddetim İnsanlığımdan, Deliliğimden Değil; Rorschach Testi: Dinamik-Diagnostik Yaklaşım yazarın diğer kitaplarıdır.

“Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testler-KişilikTestleri-3”

Henüz yorum yapılmamış.