img-book

Televizyon Dizilerinin Keşfi: İçerik, Anlam ve İşlevleri

Kahramanlık, mücadele, diriliş, gerçek aşk…
Televizyon dizileri gerçek hayata ilişkin birçok şey anlatıyor izleyicilere. Dizilerdeki karakterler, olay örgüleri, söylemler,dekorlar ve diğer unsurlar gerçeklik algısını yeniden inşa ediyor.
Hikaye anlatım aracı olarak televizyonun en önemli işlevi tam da bu noktada ortaya çıkıyor: Gerçekliğin yeniden sunumu, yani temsil.
Tarih, kültür ve değerler televizyon metinleri aracılığıyla popüler kültür ürünü haline geldiğinde geniş kitlelere kolaylıkla ulaşma imkanı buluyor. Ancak bu durum fırsatları kadar tehditleri deberaberinde getiriyor. Televizyon ekranı tarihteki gerçek kahramanların ya da toplumdaki gerçek ilişkilerin ve değerlerin temsillerini üretiyor. Televizyonun ürettiği temsiller; geçmişimizi, günümüzü ve geleceğimizi anlamlandıran bir semboller ağı örüyor ve izleyiciler bu ağ içerisinde kendi kimliklerini inşa ediyorlar.
Yani diziler sadece kurgusal hikayeler olarak eğlendirme amacı taşımıyor aynı zamanda izleyicinin kendisini, içinde yaşadığı toplumu ve dünyayı anlamlandırmasında rol oynuyor.
Bu kitap, Türk televizyon dizilerini farklı boyutlarıyla ele alan akademik çalışmaları bir araya getirerek dizilerin içeriklerinin ve ürettikleri anlamların toplumsal bilincin biçimlenmesinde oynadıkları role ışık tutmayı amaçlıyor. Bu sayede son yıllarda giderek artan bir ivmeyle uluslararası alanda büyük başarılar yakalayan Türk dizilerine farklı bir bakış açısı getiriyor. Çalışma, Türk televizyon dizileri üzerine yapılan tartışmalara katkı sunmayı amaçlıyor.

Satın Alma Noktaları

  

 112,00

Eserin Adı: Televizyon Dizilerinin Keşfi: İçerik, Anlam ve İşlevleri
Türü: İletişim
Yazar(lar): Prof. Dr. Rıdvan Şentürk, Prof. Dr. Yusuf Devran, Dr. Öğr. Üyesi Yenal Göksun, Bilgehan İhtiyar, M. Sami Okumuş, Pınar Basmacı, Arzu Orujova, Rabiya Saltık, Doç. Dr. Şükrü Sim, Semih Göncü
Editör: Yenal Göksun
Teknik Hazırlık ve Kapak: Hilal Yıldız
Sayfa Sayısı: 224
Ebat: 13,8 x 21cm
ISBN: 978-975-256-637-8

“Televizyon Dizilerinin Keşfi: İçerik, Anlam ve İşlevleri”

Henüz yorum yapılmamış.