img-book
Kategoriler: ,

Sultan Abdülhamid İftiralara Cevaplar

Yazar: M. Raif Ogan

II. Abdülhamid’in kızı Ayşe Sultan’ın hatıralarının 1956’da “Babam Sultan Hamid” adıyla, dönemin Hayat mecmuasında yayınlanmasına tepki gösteren Peyami Safa, II. Abdülhamid’den “kızıl sultan” ve “katil” diye bahsederek Ayşe Sultan’a susmasını ihtar eder ve hatıraların Türk Tarih Kurumu tarafından gözden geçirilmesini ister. Bunun üzerine dönemin aydın ve yazarlarından Raif Ogan, bir zamanlar aynı çatı altında çalıştığı dostu Peyami Safa’ya saygı ve muhabbeti esirgememekle birlikte, bu yazıya seyirci kalamayarak Sultan Abdülhamid ve Bugünkü Muarızları adıyla bir kitap yazar. Peyami Safa’ya bir cevap niteliğindeki bu kitaptan yola çıkan elinizdeki derleme, Sultan Abdülhamid’e yöneltilen eleştiriler üzerine yazılmış diğer önemli yazıları da içermektedir.
İlk bölümde Ogan, II. Abdülhamid’in; Peyami Safa’nın iki yaşında kaybettiği babası İsmail Safa’nın ve I. Meşrutiyetin mimarı Midhat Paşa’nın katili olmadığını, delillerle açıklıyor. Daha sonra da II. Abdülhamid hakkında 1950’li yıllara kadar yapılan haksız suçlamalara tek tek cevap veriyor. Ogan, bir yandan da bize “yapıcı ve adil eleştiri nasıl olur”u da gösteriyor. Eleştirirken hissî ve şahsî duygularıyla hareket etmiyor ve tezlerini tarihî gerçeklere dayandırıp delillendiriyor.
İftiralara Cevaplar, kısa ve etkileyici bir manifesto niteliğinde. Eserin sonunda kitabın yazılmasına sebep olan Peyami Safa’nın “Ayşe Hanım’a Açık Mektup” ile, gelen eleştirilere cevap olarak yazdığı “Hiçbirinizi Kırmak İstemezsem” adlı gazete makaleleri yer alıyor. Ayrıca yine aynı tartışma çerçevesinde, dönemin önde gelen gazetecileri ve yazarları Abdurrahman Şeref, Ahmed Refik, İsmail Hami Danişmend, Nihal Atsız, Abdurrahman Şeref Lâç, Refi’ Cevad Ulunay ve Şevket Rado tarafından kaleme alınmış, oldukça ilginç sekiz makale de kitaba dâhil edildi. Özellikle dönemin Hayat mecmuasını çıkaran Şevket Rado’nun, Peyami Safa’nın makalesiyle başlayan tartışma süreci sonunda, Ayşe Sultan’ın hatıralarını yayımlamayı “yukarıdan gelen bir emirle” nasıl durdurmak zorunda kaldığını anlattığı makalesi, mevzuyu tamamlayıcı nitelikte.


Satın Alma Noktaları

  

 

 33,00

ISBN: 978-975-256-174-8
Eserin Adı: Sultan Abdülhamid İftiralara Cevaplar
Yazar(lar): M. Raif Ogan/ Abdurrahman Şeref / Ahmed Refik / Peyami Safa / İsmail Hami Danişmend / Nihal Atsız / Abdurrahman Şeref Lâç / Ref’i Cevad Ulunay / Şevket Rado
Yayına hazırlayan: İlyas Aslan
Teknik Hazırlık: Ahmet Bilal Türk
Kapak Tasarımı: Kaknüs Ajans
Eserin Türü: Tarih
Sayfa Sayısı: 160
Ebat: 13,8 x 21 cm
Basım Tarihi: 5. Basım, 2017
Yazar:M. Raif Ogan
İstanbul'da doğdu. Babası İsmail Hakkı Bey, annesi Fatma Necile Hanım'dır. Medrese-i Edebiyye'de ve İstanbul Lisesi'nde okudu. Dârülmuallimîn-i Âliye ile Darülfünun Edebiyat Şubesi'ni ve Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Dinî ilimler konusunda kendini geliştirmek için Şeyhülislâm Mûsâ Kâzım Efendi'den kelâm, Hoca Hayri Efendi'den mantık, M. Necati Lugal'in babası Hacı Hüseyin Hüsnü Efendi'den Farsça dersleri aldı. İzmirli İsmail Hakkı'dan istifade etti. Arapça, Farsça ve Fransızcayı iyi derecede öğrendi. Fatih Numune ve Mahmud Şevket Paşa Numune mekteplerinde öğretmenlik, Vaniköy'de Serasker Rızâ Paşa Yalısı'nda açılmış olan Rehber-i İttihâd-ı Osmânî ile Şark idadilerinin müdürlüğünü yaptı. Rehber-i İttihâd'da ders verenler arasında Mustafa Sekip Tunç ile Peyami Safa, öğrenciler arasında da Fahrettin Kerim (Gökay) ile Necip Fazıl Kısakürek'in bulunduğu bilinmektedir. Eğitimciliğiyle beraber elli yıldan fazla gazetecilik yapan Râif Ogan, II. Dünya Savaşı yıllarında Balkan, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde inceleme gezilerinde bulundu. Türk İzciler Birliği İzci Gazetesi (1925-1928) İslâm Dünyası (1952-1954) dergilerini yayımladı. İslâm Dünyası'nda [Nurettin Topçu'nun] "Fatih Sultan Mehmet Han Konuşuyor" başlıklı bir yazıyı iktibas yoluyla neşrinden dolayı dergisi kapatıldı, kendisi de 163. maddeden suçlanarak beş ay hapse mahkûm oldu. Bu sırada eşi ve annesi üzüntüden vefat etti. Hapisten sonra bir müddet sürdürdüğü küskünlük ve sessizliğini yakın dostu Eşref Edib (Fergan)’in ısrarıyla bozarak onun çıkardığı Sebîlürreşâd dergisinde yeniden yazmaya başladı (1956). Ayrıca İslâm, Türk Yurdu, Büyük Doğu gibi mecmualarla Yeni Sabah'ta dinî ve fikrî yazılar kaleme aldı. Kibar ve heybetli bir İstanbul beyefendisi diye nitelendirilen M. Râif Ogan, İstanbul Türkçesi'ni çok iyi kullanan geniş kültürlü bir kalem sahibiydi, İsmail Hami Danişmend'in İstanbul Harbiye'deki evinde her Cumartesi bir araya gelerek tarih-edebiyat-din ve memleket meselelerini tartışan milliyetçi-muhafazakâr aydınlar arasında yapılan toplantıların müdavimlerinden oldu. 19 Ekim 1976'da İstanbul'da vefat etti.

“Sultan Abdülhamid İftiralara Cevaplar”

Henüz yorum yapılmamış.