img-book
Kategoriler:

Sosyal Politikada Ücretler

Yazar: Dr. Osman Akgün

Enflasyon, Dışa Açıklık ve Türkiye

Tarihin her döneminde insanlar geçimlerini emekleri ile sağlamışlardır. Kimi zaman kendisi için kimi zaman ise başkaları için çalışmak suretiyle, insan emeği günümüze kadar farklı formlarda görülmüştür. Emek ve onun fiyatı olan ücret yine birçok dinî öğretide kutsanmış, hak bağlamında ele alınmıştır. İnsan emeğinin değerlemesine dair birçok düşünür ve yazar çalışmalar yapmış, eserler ortaya koymuş ve akımlar oluşturmuşlardır. Tarihin akışını değiştiren kimi olaylara da yine emek ve onun değerlemesi üzerine yapılagelmiş tartışmaların sebep olduğu bilinmektedir. Tarihin ilk dönemlerinde kendisi için avladığı ve topladığı ile yaşamını sürdüren insan, yerleşik hayata geçmesi ile başka bir çalışma formuna kavuşmuş; kendisi için ekmeyi, biçmeyi, hayvan beslemeyi kısaca tarımı öğrenmiş, topraktan ve doğadan elde ettikleri ile çeşitli ürünler yapıp bunları değişim aracı olarak kullanmıştır. İlerleyen dönemde çalışma ve mülkiyet sistemlerinde değişiklikler meydana gelmiş ve kendisi için çalışmanın yerine, başkaları için çalışma, yani emeğini satma/kiraya verme şeklinde bir çalışma usulü meydana gelmiştir. Zamanla kurumsallaşan emeğin fiyatı olarak kısaca adlandırabileceğimiz ücret ve onun sahibi sosyal ve ekonomik hayatın en önemli gündemlerinden birisi haline gelmiştir. Sanayileşme dönemi sonrası emeğin değerlemesi süreci bir dış bükey çizmiş, sefalet sürecini müteakip altın çağ diye adlandırılan kısa bir dönem gelmiştir, ardından tekrar emeğin fiyatının değersizleşmeye başladığı bir süreç süregelmektedir. Bu süreç Türkiye cephesinden incelendiğinde sanayileşmenin geç yaşanmasından dolayı emeğin değerlendirmesinin gelişmiş ülkelerdekinin seyrinden daha farklı olduğu, kimi zaman yakınsandığı kimi zaman ise takipte olduğu görülmektedir. Elinizdeki bu eserde tarihsel süreç içinde çalışma ve sosyal hayatın geçirmiş olduğu evrelerin incelenmesinden sonra çalışma hayatının temel taşlarından olan emeğin gelirini ifade eden ücretlerin seyri incelenecektir. İlk bölümden itibaren ücreti her türlü yönleriyle ele alan bu eserde Türkiye Cumhuriyetinin devraldığı tarihsel miras ile ekonomik olarak hangi aşamalardan geçtiği aktarılmış, ardından neoliberal dönemin en baskın politikalarından ikisi olan dışa açıklık ve enflasyonun ücretler üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Satın Alma Noktaları

 

 150,00

Eserin Adı: SOSYAL POLİTİKADA ÜCRETLER
Alt Başlık: Enflasyon, Dışa Açıklık ve Türkiye
Yazar: DR. OSMAN AKGÜL
Türü: Sosyoloji
Yayına Hazırlayan: Muhammet Çiftçi
Teknik Hazırlık: Hilal Yıldız
Kapak Tasarımı: Kaknüs Ajans
Sayfa Sayısı: 160
Baskı: Alemdar Ofset
Kağıt Kalitesi: 60 gr Enzo
Ebat: 15.5 x 22cm
Baskı Yılı: 1. Basım, Ekim 2020
1985 yılında İstanbul’da doğan Osman AKGÜL, lisans eğitimini 2004-2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünde almıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bö­lümünde 2014 yılında yüksek lisansını, 2018 yılında doktorasını tamamlamıştır. 2012 yılından itibaren aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam etmekte olan Akgül’ün “Ulus­lararası Öğrencilik (Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Perspektifler)”, (Harf Yayınları, 2016) editör ve “Türkiye’de Asgari Ücret Sistemi­nin Uluslararası Standartlar Açısından Değerlendirilmesi” (Harf Yayınları, 2018) telif kitapları yanında, çalışma ekonomisi, sosyal politika’da dezavantajlı gruplar ile ilgili uluslararası ve ulusal sem­pozyum ve dergilerde yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır.

“Sosyal Politikada Ücretler”

Henüz yorum yapılmamış.