img-book
Kategoriler:

Sivil Toplum ve Baskı Grupları

Yazar: Necdet Aksoy

Batı kökenli olan sivil toplum kavramının Türkiye’deki kullanılabilirliği konusundaki farklı yaklaşımlar ortaya atılmış ve modernleşme sürecinde Batı’dan alınan diğer kavramlar gibi bu da hem entelektüellerin hem de sivil toplum kuruluşlarında çalışan gönüllülerin ve yöneticilerin kafalarını karıştırmıştır.
Türkiye’de yaşanan bu belirsizliğin, konunun tüm taraflarının tartışma platformlarında bir araya getirilerek giderilmesinden hareketle, Sivil Toplum Dergisi tarafından 2005 ve 2006 yıllarında İstanbul’da düzenlenen altı panelde sunulan tebliğlerden oluşan bu kitap, sivil toplum kavramını farklı yönleriyle ele alarak yaşanan tartışmalara zenginlik kazandırmayı amaçlıyor.


Satın Alma Noktaları

  

 180,00

Eserin Adı: Sivil Toplum ve Baskı Grupları
Yazar(lar): Necdet Aksay
Sayfa Sayısı: 270
Ebat: 13,8 x 21 cm
ISBN: 978-975-256-155-7
Yazar:Necdet Aksoy
1970
1970 yılında Bartın'ın Ulus İlçesi'nde doğdu. İlköğrenimini burada, orta öğrenimini Bolu Gerede'de tamamladı. 1993 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1995'te Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Hukuk Bilimleri (Kamu Hukuku) Anabilim Dalında "Radyo Televizyon Üst Kurulu ve İletişim" konulu tezi ile yüksek lisansını; 2002'de Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında "Türkiye'de Baskı Gruplarının Çevre Politikaları Üzerindeki Etkileri" konulu tezi ile doktorasını tamamladı. 1994-1996 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1996'dan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çeşitli birimlerinde görev aldı. Hâlen aynı kurumda müfettiş olarak görevini sürdüren Aksoy, evli ve iki çocuk babasıdır. Yayınlarından Seçmeler: 1-"Kamuda Halkla İlişkiler Uygulaması Olarak Beyaz Masa" Sosyal Politikalar Dergisi, Kış 2007 İstanbul. 2-"Türkiye'de STK’ların Sivilliği" III. Uluslararası STK'lar Kongresi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Nancy Bell Evans Genter on Nonprofitd & Philanthropy, Daniel J. Evans School of Public Affairs University Of Washington. 9-10 Aralık 2006 Çanakkale. 3-"Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler ve Teknoloji Kullanımı" Türk İdare Dergisi, Yıl: 78, Eylül 2006, Sayı: 452. 4-"Belediye İktisadi Teşekkülleri ve Özelleştirilmeleri" İhale ve İmar Dergisi, Sayı: 2 Yıl: 2002. 5-"Belediyelerde Bilgi Edinme Hakkı Uygulamaları", Kayfor 5 Kamu Yönetimi Forumu 2007, 18-20 Ekim 2007, Kocaeli Üniversitesi. 6-"Bir Anonim Şirket Olarak Özel Radyo ve Televizyon İşletmelerinin Farklılıkları" Dumlupınar Üniversitesi, Tavşanlı MYO Yıllığı Kütahya-1995.

“Sivil Toplum ve Baskı Grupları”

Henüz yorum yapılmamış.