img-book
Kategoriler:

Paşalar

Yazar: Ziya Şakir (Soku)

Talat, Enver ve Cemal paşalar; Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu en buhranlı yıllarında, devlet yönetimini ellerine alarak son devre damgasını vurmuş üç önemli şahsiyettir. İmparatorluğun çöküşünü durdurmak için yaptıkları icraatlar, maalesef çöküşü daha da hızlandırmaktan öte bir netice vermemiştir. Kendileri hakkında şimdiye kadar birçok eser yazılmıştır. Bu eserlerden bazıları, paşaların sadece “hürriyet-perver”liklerini, bazıları ise “akılsız”lıklarını ortaya koymaya çalışmıştır. Elinizdeki eseri diğer eserlerden ayıran en önemli özellik ise; paşaların hayatını, doğumlarından ölümlerine kadar, akıcı bir üslupla ve objektif bir şekilde kaleme almış olmasıdır.
Eserde ele alınan meseleler arasında; İttihad ve Terakki’nin kuruluşu, Sultan Abdülhamid’in İttihad ve Terakki karşısındaki çaresizliği, Meşrûtiyet’in ilanı, Bâbıâli Baskını, İttihad ve Terakki’nin başlattığı ihtilal geleneği, paşaların Birinci Cihan Harbi’nde oynadıkları rol, kimler tarafından ve nasıl öldürüldükleri sayılabilir.
Cumhuriyet’in ilk yıllarından beri süregelen İttihad ve Terakki düşmanlığına farklı bir zaviyeden çözüm arayan ve bir çırpıda okunabilecek, benzersiz bir çalışma…


Satın Alma Noktaları

  

 

 54,00

Kitaplık: Kaknüs
Yayın Yılı:
Sayfa Sayısı:

ISBN: 978-975-256-175-5
Eser Adı Paşalar: Talat, Enver, Cemal
Türü: Tarih
Yazar: Ziya Şakir Soku
Yayın Yönetmeni: Seda Darcan Çiftçi
Editör: Hande Yavuz Topaç, Yusuk K. Ünal
Kapak Tasarımı: Hatice Dursun
Baskı: Alemdar Ofset
Sayfa Sayısı: 208
Ebat: 13.8 x 21cm
Baskı Yılı: 2010
1883

1883-1959 istanbul'da doğdu. Hüseyin Servet, M. Ziya, Hamid Nuri, Bahtiyar, Emekligil, Z. Melek, Abdülmüheymin imzalarını da kullandı. Bursa,İstanbul Vefa ve Halep İdadilerinde okudu; bir süre hukuk eğitimi gördü. Edebiyata lise yıllarında şiirle başladı, ilk şiiri İrtika yayımlandı. Daha sonra Terakki, Musavver Fen ve Edep gibi dergilerde yazdı. 1904-1908 arasında Hanımlara Mahsus Gazete ile Çocuklara Mahsus Gazete'nin yöneticiliğini yaptı.

"Cemiyet-i İnkılabiye" adlı gizli bir derneğin Mecmua-i İnkılap adlı yayın organını kendi evinde bastı. Bu dergide kendi yazılarını Abdülmüheymin imzasıyla yayımladı, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. Muhlis Sabahattin ve Suphi Nuri ile Genç Türk gazetesini çıkardı, burada İttihatçıları eleştiren yazılar yayımladı. Bu yazılarının yaratacağı sonuçlardan çekinerek Mısır'a kaçtı, İstanbul'a dönüşünde tutuklanarak Sinop'a sürgün edildi. Daha sonra bağışlandı ve bir süre Hak Gazetesi'nde yazdı. Gönüllü olarak Balkan Savaşı'na katıldı. 1. Dünya Savaşı sırasında Bursa'da Ertuğrul gazetesini çıkardı. Milli Mücadele'ye katılmak üzere Ankara'ya gitti. Cumhuriyetin ilanından sonra İstanbul'a döndü ve Tekel İdaresi'nde çalıştı. Çeşitli gazetelerde tefrika ettiği tarihsel yapıtlarla tanındı. 1928'den itibaren Son Posta, Yeni Gün, Tan, Son Telgraf, İkdam, Kitap, Köroğlu, Vatan'da 140 kadar yapıtı tefrika edildi, bunlardan bazıları kitap hâlinde yayımlandı. Mısır'da bulunduğu yıllarda sinemayla da ilgilenen Ziya Şakir, senaryo yazarlığı da yaptı. Aynı adlı romanından uyarladığı "Allah'ın Cenneti" senaryosu 1939'da M. Ertuğrul tarafından filme çekildi. Eserlerinden bazıları: Kerbela'nın İntikamı: Türk Kahramanı Ebû Müslim, İst: Maarif, 1933; Mezhebler Tarihi: Şiilik, Sünnilik, Alevilik, Kızılbaşlık Ne Demektir ve Nasıl Çıktı?, 1938; Yakın Tarihin Üç Büyük Adamı: Talât, Enver, Cemal Paşalar, 1943; Hazreti Muhammed: Hususi, İçtimai ve İlmî Hayatı, 1943; Battal Gazi, 1943; Çırağan Sarayı'nda Yirmi Sekiz Yıl: Beşinci Murad'ın Hayatı, 1943; Hazreti Mevlânâ, 1943; İkinci Sultan Hamid: Şahsiyeti ve Hususiyetleri, 1943; Selçuk Sarayında Ömer Hayyam'ın Hayatı ve Maceraları, 1943; Bektaşi Nefes ve Mersiyeleri, 1943; Sultan Hamid ve Mikado, 1943; Sultan Hamid'in Son Günleri, 1943; Yarım Asır Evvel Bizi idare Edenler, 1943; Timurlenk ve Üç Boz Atlı, 1943; 1914, Cihan Harbi'ne Nasıl Girdik?, 1944; Osmanlı Saraylarında Cinci Hoca, 1944; Davûd Bat Şeva, 1944; Osmanlı İmparatorluğunda Muktul Vezirler, 1944; Yusuf ile Züleyha, 1944; Sultan Hamid'in Gizli Siyaseti, 1945; Nuri Demirağ Kimdir?, 1947; Hazreti Ali ve Öğütleri, 1950; Osmanlı İmparatorluğunun İlk Türk Şeyhülislamı Molla Fenâri,1951; Celâl Bayar: Hayatı ve Eserleri, 1952; Büyük Türk Kahramanı Seyid Battal Gazi'nin Efsanevi Maceraları, 1953; Fatih Sultan Mehmed, 1953; Tanzimat Devrinden Sonra Osmanlı Nizam Ordusu Tarihi, 1957; Mahmud Şevket Paşa; Hazreti Hatice, 1958; Hazreti Fâtıma, 1958; Hazreti Hamza, 1958; Haliç ve Eyüp Sultan, 1959.

“Paşalar”

Henüz yorum yapılmamış.