img-book
Kategoriler:

Ortaçağ Türk-İran Tarihi Araştırmaları

Yazar: Osman Gazi Özgüdenli

BASKISI YOK
İran, VII. yüzyılın ortalarında Araplar tarafından fethedilmiş, XI. yüzyılın ortalarında Türkler ve XIII. yüzyılın başlarında da Moğollar’ın hakimiyetine girmiştir. Bununla birlikte, İran dili ve kültürü, kimi zaman muhacirlerden etkilenerek, ama çoğu zaman da yeni gelenleri kendi tesirine alarak hususiyetlerini korumayı ve varlığını devam ettirmeyi başarmıştır.
Bu kitapta, Turco-Iranica üst başlığı altında, Türkler’in ve İranlılar’ın Ortaçağ’da müşterek olarak oluşturduğu kültür coğrafyası esas alınarak, Türk tarihinin İran coğrafyasındaki seyriyle ilgili muhtelif konu ve meseleler ile, Türk-İran ilişkilerinin siyasi, sosyal, dini, ekonomik ve kültürel boyutlarına ışık tutan toplam yirmi farklı araştırmaya yer verilmiştir.


Satın Alma Noktaları

  

 40,00

Eserin Adı: Ortaçağ Türk-İran Tarihi Araştırmaları
Yazar(lar): Osman Gazi Özgülenli
Kapak Tasarımı: Kaknüs ajans
Ebat: 13,8 x 21 cm
Sayfa Sayısı:528
ISBN: 975-256-041-5
1973
1973 yılında Kayseri’de doğdu. İlk Öğrenimini Kayseri, Orta Öğrenimini Kırşehir Çiçek dağı Lisesi’nde tamamladı. 1988yılında girdiği Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü’nden1992 yılında mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans öğrenimine başladı. 5 Nisan 1993tarihinde Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Sultan Sencer ve Kara-hitâylar -Katavân Savaşı(536/1141)- isimli çalışması ile 1994 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.Aynı yıl Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ Bilim Dalı’nda doktora öğrenimine başladı. Doktora tezi ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere1995-1997 yılları arasında İran’da bulundu. Başta Tahran olmak üzere, Meşhed, Kum, İsfahân, Tebriz ve Erdebil şehirlerinde Ortaçağ Türk tarihiyle ilgili kaynak ve vesikalar üzerine araştırmalar yaptı (1995-1997, 1998, 2001,2003, 2004, 2005, 2008). Gâzân Hân ve Reformları (694/1295-703/1304)isimli çalışması ile doktora eğitimini tamamladı (Mart 2000). 16 Mayıs2001 tarihinde Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Ana Bilim Dalı’na, 14 Ekim 2002 tarihinde Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı’na atandı. Institutfür Islamwissenschaft ’ın daveti ile 2005-2007 yılları arasında Berlin’de araştırmalarda bulundu. Araştırmaları daha çok Türk tarihinin İran coğrafyasındaki seyri, Ortaçağ Türk- İran kültür ilişkileri, İslâmî yazmalar, İslâmînümizmatik ve Ortaçağ İran tarihi ile ilgili muhtelif konu ve meseleler üzerinde yoğunlaşan Özgüdenli’nin diğer çalışmaları arasında şunlar sayılabilir:Turco-Iranica: Ortaçağ Türk- İran Tarihi Araştırmaları, İstanbul: Kaknüs Yayınevi, 2006; Târîh-i Salçûkiyân [ Selçuklular Tarihi], Câmi‘-yi Târîh-i İrân,Dâ’irat al-Mu‘ârif-i Bozorg-i İslâmî, Tahran, (yayında); Wassâf, Tajziyat alamsârwa tazjiyat al-a‘sâr, vol. IV, (Nuruosmaniye Library, no. 3207), facs. ed.Iraj Afshar-Mahmoud Omidsalar-Osman G. Özgüdenli, Gancîna-yi NushaBargardân, Tahran, (yayında).

“Ortaçağ Türk-İran Tarihi Araştırmaları”

Henüz yorum yapılmamış.