img-book
Kategoriler:

Modern Batı Düşüncesinde Din ve Siyaset

Yazar: Maurice Barbier

Maurice Barbier, bu kitapta, çağdaş dünyanın gerek din-siyaset ilişkilerinin belirlediği pratik yumaklarına, gerekse bu pratikler çevresinde yoğrulan düşünüm çabalarına matris (rahim) teşkil etmiş olan 16.yy’dan, 20. Yüzyıla kadarki zaman diliminde yaşamış Luther, Calvin, Machiavelli, Montesquieu, Hobbes, Spinoza, Rousseau, Locke, Comte, Marx, Gramsci gibi yirmi kadar düşünürün bu konudaki görüş ve tasavvurlarını dört ana yaklaşım (dinsel, araçsal, liberal, eleştirel) şeklinde tasnif ediyor; bunu da bu tasavvurların orjinalliklerini hesaba katarak ve tarihsel bağlamlarına atıflar yaparak aralarındaki geçiş, çakışma ve kesişmelere dikkat çeken bir ihtiyatlılık yedeğinde gerçekleştiriyor.


Satın Alma Noktaları

  

 66,00

Isbn: 978-975-696-320-4
Eserin Adı: Modern Batı Düşüncesinde Din ve Siyaset
Yazar(lar): Maurice Barbiar
Kapak: Kaknüs Ajans
Sayfa Sayısı: 360
Ebat: 13.8 x 21cm
Fransız araştırmacı ve yazar. Hâlen Nancy Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Başlıca eserleri: Birleşmiş Milletler Sömürgesizleştirme Komitesi (Le Comité de Décolonisation des Nations Unies), Batı Sahra'ya ilişkin Anlaşmazlık (Le Conflit du Sahara Occidental), 1784-1786'da Batı Sahra'da Üç Fransız (Trois Français au Sahara Occidental en 1784-1786), XIX. Yüzyılda Batı Sahra'da Seyahatler ve Keşif Gezileri (Voyages et Explorations au Sahara Occidental au XIX Siécle).

“Modern Batı Düşüncesinde Din ve Siyaset”

Henüz yorum yapılmamış.