img-book
Kategoriler: ,

Kaşgarlı Mahmut

Yazar: Ferhat Ciylan

Kaşgarlı Mahmut, bilinen en eski Türk dili araştırmacısıdır. Kendisinden önce yapılmış benzer bir çalışma olmaksızın, Türk dilinin ilk sözlüğünü yazdı ve dilbilgisi kurallarını ortaya koydu. Eserinde aynı zamanda Türk töre ve geleneklerine, Türk şiirine, atasözlerindeki Türk felsefesi ve dünya görüşüne, spordan yemek adlarına kadar, Türklüğe ait günlük hayatın akla gelebilecek nesi varsa yer vererek bir Türkiyyat ansiklopedisi meydana getirdi. 1. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut, Divânü Lugâti’t-Türk’üyle, Büyük Selçuklu idaresi ve önderliğinde bütün bir Müslüman âleminin Türk asrını yaşamakta olduğu müjdesini verdi.
Kaşgarlı’nın en az eseri kadar zengin ve ilginç yaşam öyküsünde, bu dâhi Türk âliminin çok çeşitli yüzlerini görürüz: Karahanlı hanedanlığı soyundan gelen ve ailesinin uğradığı toplu suikast sonucu anavatanından uzaklaşan asil bir mülteci. Yıllar boyunca il il Türk topraklarını gezip bilgi ve malzeme toplayan bir antropolog. Melikşah’ın zevcesi Terken Hatun’a müteşekkirliğini belirten methiyeler yazan bir şair. Eserini halifeye sunduktan sonra memleketine dönüp talebe okutan bir müderris. Öldükten sonra türbesi sayısız Türk’ün uğrak yeri haline gelen bir evliya.
Üstadın hayatını yüzyıllar sonra bir memleketlisi, yaşadığı toprakların dili olan Uygur Türkçesinde bir roman hâlinde kaleme aldı. Çin yönetimi altındaki Doğu Türkistan’da yayınlanmasıyla daha da büyük bir anlam taşıyan bu romanın, Türk dilini ve Türk bilincini daha ileriye taşıyacak nesiller yetişmesine katkıda bulunması dileğiyle…


Satın Alma Noktaları

  

 33,00

Eser Adı: Kaşgarlı Mahmut
Türü: Tarihi Roman
Yazar: Ferhat Ciylan
Çeviren: Zeynure Öztürk
Y. Hazırlayan: Seda Darcan Çiftçi - Ülkü Dilşad Sunar
Kapak Tasarımı: Kaknüs Ajans
Teknik Hazırlık: Yusuf Yağ
ISBN: 978-975-256-046-8
Baskı ve Cilt: Alemdar Ofset
Kâğıt Kalitesi: 60 gram Enzo
Sayfa Sayısı: 512
Ebat: 13.8 x 21cm
Baskı Yılı: 2. Basım 2015
1945
8 Ağustos 1945 yılında Gulca şehrinde bir memur ailesinin oğlu olarak dünyaya geldi. 1954'ten 1964'e kadar Gulca ve Ürümçi şehirlerindeki Rus okullarında okudu. 1961 yılından 1966 yılma kadar Ürümçi'de Uygurca eğitimle ortaokulu ve liseyi okudu. "Kültür İhtilâli" zamanında "solcu" akımın haksızlığına uğrayıp çakıl taşı ve ahşap işlerinde işçilik yaptı. "Dört kişilik çete" yıkıldıktan sonra bir süre ilkokulda sözleşmeli öğretmen olarak çalıştı. Bu süre içinde yayınevlerinde sözleşmeli tashih çalışmaları yaptı. 1979'dan itibaren Doğu Türkistan Sosyal Bilimler Akademisi Dil Araştırmacılığı Enstitüsü'nde önceleri Rusça tercüman olarak, daha sonra ise Tercüme Materyal Bölümü Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 1991 yılında Uygur Dili Araştırmacılık Bölümü'nün müdürlüğünü yaptı. 1994 yılı ocak ayından itibaren Dil Araştırmaları Enstitüsü'nde müdür yardımcısı olarak çalıştı. Ferhat Ciylan 1966 yılında Para, Altın Çağındaki Düğün gibi hikâyelerini yazarak halk arasında itibar kazanıp dikkat çekti. N.A. Baskakov'un Türkî Diller ismindeki eserini, Graf Monte Cristo adlı meşhur romanını, dil araştırmacılığına ait bir kısım ilmî makale ve hikâyeyi Rusça'dan tercüme etti. Ciylan, Çin-Türkî Diller Araştırmacılığı Cemiyeti'nin, Çin Azınlık Yazarları İlmî Cemiyeti'nin, Doğu Türkistan Yazarlar Cemiyeti'nin ve Doğu Türkistan Yabancı Diller Tercümanlar Cemiyeti'nin üyesidir.

“Kaşgarlı Mahmut”

Henüz yorum yapılmamış.