img-book
Kategoriler:

Kanlı Gömlek

Yazar: Ömer Rıza Doğrul

İlk Dönem İslam Tarihinde Kanlı Yıkıcı Faaliyetler ve Hz. Osman’ın Şehadeti
İslam Tarihi’nin en önemli olaylarından birini aydınlatmak için yazılan bu eser, ana kaynakların kaydettiği tarihî gerçeklere dayanarak
-Hz. Osman’ın şehit edilişini,
-İlk Yahudi dönmelerinin kurdukları gizli ve yıkıcı cemiyet ile bu cemiyetin Müslümanlar arasında çıkardığı fitneleri,
-İslam Tarihi’nde yaşanan ilk iktidar mücadelelerini ve bundan dolayı Hz. Ali ile Hz. Ayşe ve Muaviye arasında vuku bulan olayları, edebî bir üslupla konu etmektedir.
Cumhuriyet döneminin usta kalemi Ömer Rıza Doğrul bu eseri yazarken olayların mümkün olduğu kadar tasavvur edilebilmesi maksadıyla bu olayların kahramanlarını konuşturmak ve bu sayede en karmaşık tarihî olayların kolaylıkla anlaşılmasını sağlamak istemiştir.


Satın Alma Noktaları

  

 290,00

ISBN: 978-975-256-353-7
Eser Adı: Kanlı Gömlek
Alt Başlık: İlk Dönem İslam Tarihinde Kanlı Yıkıcı Faaliyetler ve Hz. Osmanın Şahdeti
Türü: Tarihi Roman
Yazarlar: Ömer Rıza Doğrul
Yayın Yönetmeni: Muhammet Çiftçi
Kapak Tasarımı: Mehmed Koçak
Teknik Hazırlık: Mahmut Ali Akay
Baskı ve Cilt: Alemdar ofset
Kâğıt Kalitesi: Enzo
Sayfa Sayısı: 465
Ebat: 13,8 x 21cm
Baskı Yılı: 2014
1893
Dinî-İslamî konulardaki yazılan ve yayımlan ile tanınan müellif, gazeteci ve mütercim. 1893 yılında Kahire'de doğdu. Tahsilini Ezher Üniversitesi'nde tamamlayıp Mısır'da gazeteciliğe başladı. Balkan Harbi'nden sonra ve I. Dünya Savaşı sırasında Kahire'de es-Siyase gazetesinde edebî makaleler yayımladı. Bu arada İstanbul'daki Tasvir-i Efkâr gazetesinde "Mısır Mektuplan" adıyla yazılan çıktı. Sebilürreşad’daki ilk makalelerini de Kahire'den gönderdi. Mehmed Akif Ersoy’un kızı Cemile Hanımla evlendi. Milli Mücadele yıllarında Tevhid-i Efkâr'da yazarlıktan gazeteciliğe geçti. Bu sırada Vakit gazetesinde yayımladığı Türkiye-Mısır ilişkileri hakkındaki bazı yazılandan dolayı 1925'te İstiklâl Mahkemesi'nce tutuklandıysa da bir müddet sonra serbest bırakıldı. Bu yıllarda dönemin en değerli dinî yayınlarından olan "Asr-ı Saadet" serisini tamamladı. 1940'ta Eşref Edib, İzmirli İsmail Hakkı ve Kâmil Mirasla birlikte çıkarmaya başladıktan İslâm-Türk Ansiklopedisi ve bu ansiklopedinin mecmuasında çok sayıda madde ve makale yazdı. 1940-1950 yıllan arasında Cumhuriyet gazetesinde günlük siyasî yazılar kaleme aldı. İstanbul Radyosu için İslâm dünyası hakkında siyasî icmaller hazırladı. 1947-1948 yıllarında, yazarları arasında Türk ve İslâm dünyasının önemli isimleri bulunan dinî-fikrî muhtevalı haftalık Selâmet Mecmuasını çıkardı. Çok partili hayata geçiş sırasında yayımlanan önemli İslamî dergilerden biri olan Selâmet Mecmuasında il-mî-dinî araştırmalar, İslâm dünyasındaki düşünce hareketleri, İslâm klasikleri gibi konuların yanında özellikle o yıllarda din öğretimiyle ilgili olarak basında ve mecliste yapılan tartışmalara da yer verdi. Din öğretiminin gereğini ortaya koyarak bu konuda kamuoyu oluşmasına büyük ölçüde yardım etti; din hürriyetinin sağlanmasında ve ilkokullara din dersi konulmasında önemli hizmetlerde bulundu. 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Parti'den milletvekili seçildi. 1951'de Pakistan'da yapılan İslâm Kongresi'ne katıldı. Hayatını kalemiyle kazanan nadir yazarlardan biri olan Ömer Rıza, uzun süren bir hastalık döneminden sonra 13 Mart 1952'de İstanbul'da öldü; mezarı Edirnekapı Şehitliği'ndedir.

“Kanlı Gömlek”

Henüz yorum yapılmamış.