• img-book

ISBN: 978-975-256-664-4
Kategoriler:

İslam Düşünce Tarihinde On Bilge

İnsan Psikolojisine Yaklaşımları ve Psikobiyografileri (857-1185)

Bu kitapta; Hâris el-Muhâsibî’nin nefis, akıl ve kalp yorumunu, Kindî’nin psikolojiyi bir yönüyle fizyolojiye bir yönüyle metafiziğe bağlayışını, Belhî’nin “psikosomatik” rahatsızlıklara işaret edişini, Râzî’nin fizyoloji ile psikoloji arasında ilişki kuruşunu, Mâtüridî’nin insan tabiatının kolaydan yana olduğu yaklaşımını, Fârâbî’nin mutluluk psikolojisine bakışını, İbn Miskeveyh’in hüzün psikolojisi hakkındaki görüşünü, İbn Sina’nın melankoli hastalığının türleri, sebepleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri üzerine açıklamalarını, Gazzâlî’nin nefis üzerine tahlillerini, İbn Tufeyl’in gelişim psikolojisine dikkat çekişini ve çok daha fazlasını okuyacaksınız.

Satın Alma Noktaları
 

 190,00

ISBN: 978-975-256-664-4
Kitaplık: Kaknüs
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 272

Eser Adı: İslam Düşünce Tarihinde On Bilge
Alt Başlık: İnsan Psikolojisine Yaklaşımları ve Psikobiyografileri (857-1185)
Yazar(lar): Ekrem Özbay
Türü: Düşünce
Y. Hazırlayan: İlşad Özkan
Kapak Tasarımı: Mustafa Sabri Saldamlı
Teknik Hazırlık: Kaknüs Ajans
Baskı: Alemdar Ofset
Cilt: Çevik Mücellit
ISBN: 978-975-256-664-4
Sayfa Sayısı: 272
Ebat: 13.8 x 21cm cm
Basım Tarihi: 1. Baskı, 2022

“İslam Düşünce Tarihinde On Bilge”

Henüz yorum yapılmamış.