img-book

Hasan Sabbah

Yazar: Ömer Rıza Doğrul
5.00 out of 5 based on 1 customer rating
1 customer review

Cennet Fedaileri
Batı literatüründe assasinate olarak geçen suikast kelimesinin kökeni, Hasan Sabbah’ın örgütü Haşhaşilere dayanmaktadır. Haşhaşın gücünü kullanarak ve insanların en kutsal değerlerini sömürerek örgütlenen Haşhaşilerin lideri Hasan Sabbah ve fedaileri, “ilk derin devlet”, “gerçek anlamda ilk terör örgütü” olarak nitelendirilir. Tarihi belgelere dayanarak kurgulanan bu kitabın ilk bölümü, İslam dünyasının mukadderatına hâkim olacak derecede kuvvet ve kudret kazanan gizli ve yıkıcı teşekküllerin fikri boyutunu tarihçesiyle birlikte ele almaktadır.
Kitabın ikinci bölümü, Haşhaşiler tarikatını bütün dehşetiyle gözler önünde canlandırmak için, sürükleyici bir roman şeklinde kurgulanmış. Tarihî gerçeklere dayanan kurguda, Şark’ın Şanlı Sultanı Salâhaddin Eyyubi’nin yeğeni Belebek Emiresi Melike’nin, Hasan Sabbah’ın haleflerinden Cebel Şeyhi Sinan ve fedaileri tarafından kaçırılması konu alınıyor. Arka planında Kudüs’ün Müslümanlarca fethinin de yer aldığı bir dekorda, amansız bir mücadele ve zarif bir aşk hikâyesi yer alıyor…


Satın Alma Noktaları

  

 176,00

ISBN: 978-975-256-308-7
Eser Adı: Hasan Sabbah Cennet Fedaileri
Türü: Tarihi Roman
Yazarlar: Ömer Rıza Doğrul
Yayın Yönetmeni: Muhammet Çiftçi
Editör: Seda Darcan Çiftçi
Tashih-Redaksiyon: Hande Yavuz Topaç
Teknik Hazırlık: Kaknüs Ajans
Kapak Tasarımı: Yunus Karaaslan
Baskı ve Cilt: Alemdar Ofset
Kâğıt Kalitesi: 60 gr Enzo
Sayfa Sayısı: 352
Ebat: 13.8 x 21cm
Basım Tarihi: 2. Basım, 2016
1893
Dinî-İslamî konulardaki yazılan ve yayımlan ile tanınan müellif, gazeteci ve mütercim. 1893 yılında Kahire'de doğdu. Tahsilini Ezher Üniversitesi'nde tamamlayıp Mısır'da gazeteciliğe başladı. Balkan Harbi'nden sonra ve I. Dünya Savaşı sırasında Kahire'de es-Siyase gazetesinde edebî makaleler yayımladı. Bu arada İstanbul'daki Tasvir-i Efkâr gazetesinde "Mısır Mektuplan" adıyla yazılan çıktı. Sebilürreşad’daki ilk makalelerini de Kahire'den gönderdi. Mehmed Akif Ersoy’un kızı Cemile Hanımla evlendi. Milli Mücadele yıllarında Tevhid-i Efkâr'da yazarlıktan gazeteciliğe geçti. Bu sırada Vakit gazetesinde yayımladığı Türkiye-Mısır ilişkileri hakkındaki bazı yazılandan dolayı 1925'te İstiklâl Mahkemesi'nce tutuklandıysa da bir müddet sonra serbest bırakıldı. Bu yıllarda dönemin en değerli dinî yayınlarından olan "Asr-ı Saadet" serisini tamamladı. 1940'ta Eşref Edib, İzmirli İsmail Hakkı ve Kâmil Mirasla birlikte çıkarmaya başladıktan İslâm-Türk Ansiklopedisi ve bu ansiklopedinin mecmuasında çok sayıda madde ve makale yazdı. 1940-1950 yıllan arasında Cumhuriyet gazetesinde günlük siyasî yazılar kaleme aldı. İstanbul Radyosu için İslâm dünyası hakkında siyasî icmaller hazırladı. 1947-1948 yıllarında, yazarları arasında Türk ve İslâm dünyasının önemli isimleri bulunan dinî-fikrî muhtevalı haftalık Selâmet Mecmuasını çıkardı. Çok partili hayata geçiş sırasında yayımlanan önemli İslamî dergilerden biri olan Selâmet Mecmuasında il-mî-dinî araştırmalar, İslâm dünyasındaki düşünce hareketleri, İslâm klasikleri gibi konuların yanında özellikle o yıllarda din öğretimiyle ilgili olarak basında ve mecliste yapılan tartışmalara da yer verdi. Din öğretiminin gereğini ortaya koyarak bu konuda kamuoyu oluşmasına büyük ölçüde yardım etti; din hürriyetinin sağlanmasında ve ilkokullara din dersi konulmasında önemli hizmetlerde bulundu. 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Parti'den milletvekili seçildi. 1951'de Pakistan'da yapılan İslâm Kongresi'ne katıldı. Hayatını kalemiyle kazanan nadir yazarlardan biri olan Ömer Rıza, uzun süren bir hastalık döneminden sonra 13 Mart 1952'de İstanbul'da öldü; mezarı Edirnekapı Şehitliği'ndedir.

  1. Abdullah

    5 üzerinden 5 oy aldı

    Harika bir kitap tavsiye ediyorum