img-book

Filozofların Yanılgıları

Yazar: Romalı Gilles

İslam Düşüncesinin Latin Batı Dünyasındaki Etkileri
İslam Düşüncesinin Latin Dünyasındaki Etkileri üzerine olan Filozofların Yanılgıları kitabı, Orta Çağ’da, İslam dünyası ve Latin Batı dünyası arasında, Müslümanların Endülüs’ü kontrol altında bulundurmaları ve çeşitli ticari ilişkiler vasıtasıyla ilmî ve kültürel anlamda bir etkileşim söz konusu olmuştur. Bu etkileşim bağlamında Aristoteles, Kindî, Farâbî, İbn Sînâ, Gazâlî, İbn Rüşd, İbn Meymun gibi düşünürlerin eserleri, Arapçadan Latinceye çevrilmiş ve bu düşünürler, XIII. yy. Avrupa’sındaki teolog ve düşünürlerin eserlerinde, isimleri sıkça zikredilen kişiler olmuşlardır. Söz gelimi Thomas Aquinas’ın eserleri incelendiğinde onun, Filozof ismi ile Aristoteles’e ve Şarih ismiyle İbn Rüşd’e, Algazel ismiyle Gazâlî’ye, Rabbi Moses ismiyle İbn Meymun’a referansta bulunduğu görülebilir. Söz konusu durum XIII. yy. Avrupa’sının diğer düşünürleri olan Albert Magnus ve Roger Bacon için de geçerlidir.
XIII. yüzyıl düşünürlerinden ve teologlarından biri olan Romalı Giles de yukarıda zikredilen ve İslam düşünce geleneği içerisinde yer alan düşünürlerin eserlerinden ve fikirlerinden haberdardır. Giles’in 1270’lerde kaleme aldığı ve Türkçeye Filozofların Yanılgıları adıyla aktardığımız Errores Philosophorum adlı eser, bunun en somut göstergesidir. Zira bu eser, çeviri hareketiyle Batı’ya intikal eden fikirlere karşı kaleme alınmış Hristiyanî bir tepki niteliğindedir.


Satın Alma Noktaları

  

 30,00

ISBN: 978-975-256-531-9
Eser Adı: Filozofların Yanılgıları
Alt Başlık: İslam Düşüncesinin Latin Dünyasındaki Etkileri
Yazar: Romalı Giles
İngilizceden Çeviren: Özcan Akdağ
Türü: Felsefe
Yayın Yönetmeni: Muhammet Çiftçi
Editör: Seda Darcan Çiftçi
Teknik Hazırlık: Ahmet Bilal Türk
Kapak Tasarımı: Ahmet Bilal Türk
Baskı-Cilt: Alemdar Ofset
Kâğıt Kalitesi: 70 gr Enzo
Sayfa Sayısı: 96
Ebat: 13.8 x 21cm
Basım Tarihi: 1. Basım, Aralık 2016
İtalyan,gezgin ve düşünürdür. Özle varoluşun birbirinden ayrı olduğu görüşünü savunmuştur.Latince adı Aegidius Romanus olan Gilles Roma’da doğdu, 22 Ocak 1316’da Avignon’da öldü. 1260’ta girdiği Hermites Tarikatı’nda öğrenim gördü. 1269-1272 arasında-Aquino’lu Tlıomas’ın öğrencisi oldu. 1277’de Paris’te olgunluk sınavı için yazdığı Liber Contra Gradus et Pluralitalem Formarum (“Biçimlerin Çokluğu ve Aşamalırına Karşı Kitap”) din ve teolojiye aykırı görüldüğünden, tepkilere yol açınca, oradan ayrılma gereğinde kaldı. 1285’te yeniden Paris’e döndü, 1291’e değin Augustinus Tarikatı’ na bağlı okulda teoloji ve din felsefesi okuttu. 1295’te Bourges başpapazlığına atandı.Gilles felsefe ile teolojiyi uzlaştırmaya çalıştı. Aristoteles, Thomas felsefelerinden kaynaklanan, özellikle mantığa önem veren bir teoloji geliştirmeye çalıştı.

“Filozofların Yanılgıları”

Henüz yorum yapılmamış.