img-book
Kategoriler:

Edebiyatın Belleğinde Yaşayan Beykoz

Yazar: Alim Kahraman

Bu kitapta bir semt, yazı’nın belleğinde birikenlerden hareketle, zaman ve mekan boyutu içinde yeniden inşa ediliyor. Sosyal yaşantı ve insan hallerinin sıcaklığı, duyuş ve seziş kanalları izlenerek bir kent dokusu oluşturuluyor. Okuyucu, duyuş ve seziş kanallarının içindeki uzantıları yoluyla, bu canlı dokuyla bütünleşmeye çağrılıyor.
Kitap, bir Beykoz tarihi değildir. Fakat fetihten bugüne uzanan, beş yüz yılı aşkın bir zaman dilimi, hareket alanı olarak kitabın arka planını oluşturuyor. Derinlik kazanmış bir yaşantı alanı halinde Boğaziçi’nin bir köşesi canlanırken, şehrin genç Fatih’inden; bir gazi-derviş olan Akbaba Mehmet Efendi, şair Nev’î, lezzetli anlatımıyla Evliya Çelebi ve dikkatli bir gözlemci sıfatıyla Antoine Galland, Türk edebiyatının en renkli simalarından olan ve ömrünün yarısını Beykoz’da geçiren Ahmet Midhat Efendi’ye kadar gittikçe genişleyen, zengin bir insan kadrosu, bu yaşantının aktörleri olarak hayatımıza katılıyorlar.
Beykoz’la ilgili şiir, hikaye, roman gibi edebiyat kaynaklarından faydalanılarak sanat, kültür ve toplum adamlarına ait hatıralardan yararlanılarak oluşturulan kitap, dönemin sosyal yaşantı ve insan halleriyle ilgili hiçbir ayrıntıyı gözardı etmeden bir semti canlı bir doku olarak kendi sosyal yaşantısı içinde yeniden inşa ediyor.


Satın Alma Noktaları

  

 25,00

Eserin Adı: Yaşayan Beykoz
Yazar(lar): Alim Kahraman
Kapak Tasarımı: Burhan Derdiyok
Eserin Türü: Der-saadet
Sayfa Sayısı: 352
Ebat: 15.5 x 22 cm
ISBN: 975-256-051-2
Basım Tarihi: 1. Basım, 2005
1956
1956 Kula/Manisa doğumlu. Manisa Lisesi'ni (1974), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1978). Yeni Türk Edebiyatı alanında Yük¬sek Lisans ve Doktorasını tamamladı (2000). 1980'den sonra yazı / yazın dünyası içinde oldu. Değişik dergi ve gazetelerde deneme ve eleştiri türünde yazılar yazdı; hikâyeler yayımladı. Memurluk ve öğretmenlik yaptı; 1993-2005 arasında Üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı. Alanıyla ilgili bilimsel yazılar, ansiklopedi maddeleri yazdı. Yazmayı kendi çeşitliliği içinde sürdürüyor.  

“Edebiyatın Belleğinde Yaşayan Beykoz”

Henüz yorum yapılmamış.