img-book
Kategoriler: ,

Balak Gazi

Yazar: Zuhuri Danışman

Nûrüddevle Belek b. Behrâm; Balakgazi (Belekgazi) adıyla nam salmış, Oğuzların Kayı boyundan Artuk hanedanına mensup bir Türk beyidir. Büyük bir muharip ve kumandandır. Adaleti ile meşhur bir hükümdardır. 1112 yılında genç yaşta Harput Hükümdarı oldu. Kısa zamanda Harput’tan Mardin ve Halep’e kadar uzanan geniş bir devlet kurdu. Haçlılarla şiddetli muharebeler yaptı ve onları ağır yenilgilere uğrattı. 1122 yılında Urfa Kontu Josselin’i, 1123’te onu kurtarmaya gelen Kudüs Kralı Baudouin’i esir aldı ve ikisini de Harput kalesinde hapsetti. Büyük Selçuklu Sultanı tarafından “Müslüman Orduları Başkumandanı” tayin edildi. Kendisine “Gazi” unvanı verildi. 1124 yılında Menbic kalesini kuşatırken göğsüne isabet eden bir okla şehit düştü.
Büyük tarihçi Prof. Mükremin Halil İnanç diyor ki:
“Balak bütün ömrünü gaza ve cihad içinde geçirmiş, ülkesinde emsalsiz bir sükûn ve asayiş temin etmiş, adalet ve kanunu hâkim kılmış, dindar ve mütevazı bir emir idi. Ölümü, Müslümanlık ve Türklük için hakiki bir ziyan ve musibet olmuş ve mağlup olmaya başlayan Haçlıların yeniden kalkınmalarına sebebiyet vermiştir. Haçlılar böyle korkunç ve galip bir düşmandan kurtuldukları için çok sevinmişlerdir. Balak, yalnız Suriye tarihinde değil, Anadolu tarihinin seyir ve cereyanı üzerinde de tesir icra etmiştir.”
Yaşanmış olaylara dayanan bu tarihî romanda Balak Gazi’nin uğruna canını verdiği kahramanlık destanını ve Suriye Meliki Rıdvan’ın kızı Ferhunde Hatun’a duyduğu aşkın öyküsünü okuyacaksınız.


Satın Alma Noktaları

  

 23,00

Kitaplık: Kaknüs
Yayın Yılı:
Sayfa Sayısı:

ISN: 978-975-256-215-8
Eser Adı: Balak Gazi
Türü: Tarihi Roman
Yazarlar: Zuhuri Danışman
Yayına Hazırlayan: Hande Yavuz Topaç
Kapak Tasarımı: Hatice Dursun
Sayfa Sayısı: 352
Ebat: 13,8x21
Baskı Yılı: 2010
1902

Tarihçi, yazar. Danişmendoğlu soyundandır. Çeşitli gazetelerde tefrika edilen yazıları yanında 30’a yakın tarihsel konulu yapıtı bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi 14 ciltlik Osmanlı İmparatorluğu Tarihi’dir.

Bolu’da doğdu, ilk ve orta öğrenimini Bolu’da yaptı. Giresun, Gaziantep, Bolu ve Ankara’da öğretmenlik, iki devre Bolu milletvekilliği (1950-1954) yaptı. Zuhuri Danışman Yayınevi’ni kurdu. İstanbul’da öldü. Zincirlikuyu Mezarlığı’na gömüldü. XX’inci yüzyıl tarihî roman yazarlarındandır. Tarihî eserler de yayımlamıştır. Eserleri: Cellât Çeşmesi (1953), Lala Mustafa Paşa (1957), Balak Gazi (1958), Peçeli İmparatoriçe (1958), Kahramanlar Geçidi (1958) isimli romanları vardır. Diğer eserleri ise Evliya Çelebi Seyahatnamesi (10 cilt), Koçi Bey Risalesi, Nâimâ Tarihi, Üskübî Harabeleri (1934), Çamlar ve Göller Ülkesi (1935), İşitilmemiş Hikâyeler (1939)’dir. Ayrıca ilkokul ve ortaokullar için hazırlanmış

“Balak Gazi”

Henüz yorum yapılmamış.